“IT” Индустрията в България

България става все по-известна със своята “IT” индустрия и най-вече – наличните специалисти, занимаващи се с развойна дейност в тази област. В световен мащаб софтуерните разработчици (програмисти, уеб дизайнери, визуализатори и т.н.) са сред най-търсените и най-скъпо платените професии. Тяхната дейност обикновено е свързана с доста тесни знания в конкретна сфера и изключително специализирани умения в разработването на продукти на базата на даден програмен език.

Според последните данни в България има недостиг на “IT” специалисти от порядъка на поне 20 000 души. Наличните работещи в бранша хора са обикновено изключително високо платени, а възможности за развитие се дават дори и най-начинаещите в тази област.

Най-общо казано, софтуерните специалисти се занимават със специализирано разработване на опции за функциониране на определен софтуер посредством използването на специфичен програмен език. Този език позволява съставянето на различни кодове, връзки и взаимозависимости, които способстват и контролират определеното желано поведение на софтуера.

Много анализатори отдават богатството на избор на “IT” специалисти в България на сериозно застъпеното обучение по математика в образователната система на страната. Друга причина за това може да се търси в традициите и постиженията, които българското образование има в областта на математиката и информатиката като цяло.

България придобива все по-голям популярност в “IT” индустрията най-вече поради следните обстоятелства:

• Разнообразие от специалисти
• Добра подготовка, знания и опит на наличните “IT” специалисти
• Ниска цена на труда
• Трудово и търговско законодателство според нормите на ЕС
• Близост до европейските пазари и централните офиси на известни “IT” корпорации, аутсорсващи части от развойната си дейност

Неслучайно в образователната система на страната вече започна процес на осезаемо преориентиране към информатиката и информационните технологии като основни предмети на обучение. Привлекателността на бъдещата реализация, а и предвижданията на редица специалисти, че “IT” технологиите ще навлязат буквално във всяка една икономическа дейност, извършвана в съвременното бизнес общество, накараха младите хора да се обърнат именно към тази сфера на знания и умения.

С оглед значителния опит, който българският “IT” бранш натрупва в момента (в лицето на високопоставени софтуерни разработчици, занимаващи се с глобални проекти в рамките на големи световни бизнес корпорации), можем да предполагаме, че бъдещето на България в този аспект е доста оптимистично, както по отношение на заетостта и платежоспособността на съответните служители, така и във връзка с потенциални локални “IT” проекти, които тепърва ще търсят своето място на световния пазар.

август 20th, 2014 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други