Ръст на Икономическото Доверие

Икономическото доверие представлява показател, отразяващ общественото доверие в редица икономически направления в рамките на една страна или група страни, засягайки доверието в индустрията, доверието в търговията, доверието в потреблението, доверието в бизнес климата и т.н. От началото на 2015 г….

Прочетете още →