Важни Данъчни Промени – 2015

2015 г. донася сериозни и важни за развитието на бизнес средата в България промени, които би следвало да се отразят положително върху цялостния процес на данъчно облагане, постиганите резултати и неговата достъпност и привлекателност. Участващите в данъчните взаимоотношения субекти се…

Прочетете още →