Архив по месеци: декември 2014

Статия
0
Коментари
Важни Данъчни Промени – 2015

2015 г. донася сериозни и важни за развитието на бизнес средата в България промени, които би следвало да се отразят положително върху цялостния процес на данъчно облагане, постиганите резултати и неговата достъпност и привлекателност. Участващите в данъчните взаимоотношения субекти се…

Прочетете още →
Статия
0
Коментари
Пловдив – Транспортно-Логистичен Център

Въпреки че не може да се похвали с морски пристанища или голямо за съвременните мащаби летище, град Пловдив все повече се утвърждава като модерен транспортно-логистичен център. В последните няколко години транспортните компании в региона нарастват по своя обем и увеличават…

Прочетете още →
Статия
0
Коментари
Пенсионна Реформа

Пенсионната реформа и конкретните начини на нейното провеждане се очертават като една от най-тежките задачи пред новото българско правителство. Чувствителността на тази тема и зависимостта на огромен брой хора от евентуалните решения, свързани с нея, са сред основните трудности, които…

Прочетете още →
Статия
0
Коментари
Планът „Юнкер“ – Възможности и Реализация

Официално обявеният наскоро план за икономическо развитие на Европейския съюз, станал известен с наименованието „Планът Юнкер“, предвижда мерки за постигането на интензивна инвестиционна активност в следващите две години (2015 – 2017 г.), която да доведе до вливането на близо 315…

Прочетете още →
Статия
0
Коментари
Време за Реформи

Първите работни дни на новото правителство ясно показаха, че България изглежда твърдо решена да направи важни стъпки в реформирането на редица сектори, чието функциониране години наред влошава състоянието на държавните финанси и затруднява нормалното развитие на икономиката. Реформите в страната…

Прочетете още →
Статия
0
Коментари
Нови Енергийни Реалности

Наскоро официално обявеното решение на Руската федерация да преустанови своята подкрепа за газовия мегапроект „Южен Поток“ създаде малко очаквана и изпълнена с доста предизвикателства ситуация за България и участващите в проекта европейски страни. Енергийната реалност пред България бе коренно променена,…

Прочетете още →