България – Конкуренция на Трудовия Пазар

Подобряването на бизнес климата в България след присъединяването на страната към ЕС доведе до създаването на редица работни места в много сектори на икономиката. В определен момент се достигна дори до очевиден недостиг на кадри на трудовия пазар, който се…

Прочетете още →