България – Технологична и Компютърна Грамотност

Всеки съвременен инвеститор и бизнесмен счита технологичната и компютърна грамотност на работната сила, с която оперира, за изключително важно умение, а дори – и ключов фактор за реализацията на своето бизнес начинание. Извън съмнение е, че в днешния свят знанията…

Прочетете още →