Архив по месеци: юли 2014

Статия
0
Коментари
България – Технологична и Компютърна Грамотност

Всеки съвременен инвеститор и бизнесмен счита технологичната и компютърна грамотност на работната сила, с която оперира, за изключително важно умение, а дори – и ключов фактор за реализацията на своето бизнес начинание. Извън съмнение е, че в днешния свят знанията…

Прочетете още →
Статия
0
Коментари
България – Финансово Състояние

Въпреки доста сериозно изглеждащите сътресения, най-вече от банков характер, България запазва сравнително добро финансово състояние към средата на 2014 г. Политическата криза, която настъпи в страната преди повече от година, обаче, засегна финансово-икономическия сектор в негативен аспект, като осезаемо я…

Прочетете още →
Статия
0
Коментари
България – Все По-Близо До Еврозоната

На фона на създалата се в последните седмици обстановка в България във връзка с реални или преувеличени проблеми в една от доскоро опериращите на пазара търговски банки все повече се заговори за бъдещето на Валутния борд и най-вече – за…

Прочетете още →
Статия
0
Коментари
Инфраструктурни Проекти – Предимства и Ползи

Немалко специалисти смятат, че инфраструктурното развитие е ключово за икономиката на всяка една държава. Благодарение на добре функционираща инфраструктура страните са способни да подобряват своята бизнес среда, да демонстрират гъвкавост и флексибилност, да разширяват ареала на индустриалните си площи, да…

Прочетете още →
Статия
0
Коментари
Българският Износ – Двигател на Икономиката

Нееднократно редица български и чуждестранни специалисти и политици са изразявали мнението, че износът на една страна в световен мащаб е изключително важен аспект от развитието на нейната икономика. Износът на стоки и услуги представлява практическият измерител на труда на даден…

Прочетете още →
Статия
0
Коментари
България – Стабилен Кредитен Рейтинг Въпреки Сътресенията

Една от най-известните кредитни агенции „Standard & Poor‘s” официално обяви, че няма заплаха за понижаване на кредитния рейтинг на България. На този етап той запазва своите стабилни перспективи, въпреки сътресенията, както от политически, така и от банков характер. Според агенцията,…

Прочетете още →