Архив по месеци: май 2014

Статия
0
Коментари
Технологичният Напредък на България

Като бурно развиваща се страна в рамките на Европейския съюз, едва ли за някого е учудващо, че България отчита сериозен напредък в технологично отношение. В съвременния свят икономическият прогрес е немислим без интензивното използване на постиженията на високите технологии. Това,…

Прочетете още →
Статия
0
Коментари
Ръст в Търсенето на Офис Площи

При анализа на крехкото възстановяване от последиците от световната финансова и икономическа криза могат да бъдат използвани редица индикатори за отчитане на практическия ефект от раздвижването на икономиката и евентуалната стабилност и продължителност на този тренд. Един от тези показатели…

Прочетете още →
Статия
0
Коментари
Промени при Бързите Кредити

Наскоро правителството на България прие официално промени в Закона за потребителския кредит (ЗПК), чиято цел е да бъде защитен потребителят на този вид услуги, като в същото време бъдат въведени регулации в тази сфера, даващи конкретни гаранции за предсказуемост и…

Прочетете още →
Статия
0
Коментари
Франчайз Бизнес в България

Една от успешните форми на бизнес инвестиция в съвременния свят е франчайзингът. Той представлява относително лесен и ниско рисков вид инвестиция, чиито особености са свързани с използването на вече утвърдена марка на пазара. Години наред франчайзингът в България представлява доста…

Прочетете още →
Статия
0
Коментари
Спестяванията като Икономически Стимул

Наскоро бе официално обявено, че спестяванията на домакинствата в България са надхвърлили границата от 36.5 млрд. лева – около половината от брутния вътрешен продукт на страната. Тази тенденция на спестяване продължава вече няколко години и представлява пряка последица от песимизма…

Прочетете още →
Статия
0
Коментари
България – Сред Отличниците в ЕС
Прочетете още →