Архив по месеци: април 2014

Статия
0
Коментари
Икономическа Стабилност и Предсказуемост (България)

В настоящия момент на крехко икономическо възстановяване в световен мащаб изключителна важност за развитието на икономиката имат действията на всяко едно национално правителство и сигналите, които то изпраща в публичното пространство. Ситуацията в България значително се подобрява с оглед и…

Прочетете още →
Статия
0
Коментари
Аутсорсинг в България – Перспективи

Аутсорсинг индустрията в България се утвърждава като един от основните двигатели на икономическото развитие на страната. Резултатите в последните години и развитието, което този тип инвестиции бележи в последните години, напълно доказват огромната важност на аутсорсинга, както за поддържането на…

Прочетете още →
Статия
0
Коментари
Данъчна Кампания 2014 – Физически Лица

С наближаването на края на месец април все повече хора (физически лица) обръщат своя поглед към данъчната администрация, изпълнявайки задължението си за подаване на данъчни декларации за придобити доходи по извънтрудови правоотношения. Това е и възможността за хората, които нямат…

Прочетете още →
Статия
0
Коментари
България – Социални и Икономически Перспективи (2014 – 2017)

Наред с изразените от финансовото министерство на България очаквания, свързани с икономическия ръст на страната, бяха разкрити и конкретни детайли във връзка със социалните и икономически перспективи на развитие в периода 2014 – 2017 година. На практика този период обхваща…

Прочетете още →
Статия
0
Коментари
Раздвижване на Инвестициите в Недвижими Имоти

Редица специалисти и консултантски организации изразиха сериозното си убеждение, че в момента се наблюдава началото на процес на възстановяване и раздвижване на пазара на недвижими имоти в България. Подобни тенденции бяха отчетени още през 2013 г. в Западна Европа, като…

Прочетете още →
Статия
0
Коментари
Подобряване на Прогнозата за Икономически Ръст

В началото на пролетта българското правителство обяви официално (чрез Министерството на финансите), че очаква подобряване на икономическото състояние на страната и ревизира своята прогноза за икономическия ръст през 2014 г. Повишена бе първоначално предвидената стойност от 1.8 % за растеж…

Прочетете още →