Архив по месеци: март 2014

Статия
0
Коментари
Край на Корпоративната Данъчна Кампания

31-ви март 2014 е крайният срок за подаване на задължителните данъчни декларации за облагане с корпоративен данък. Дружествата следва да спазят този законовоустановен срок, декларирайки своя финансов и данъчен резултат за предходната година. В края на корпоративната данъчна кампания от…

Прочетете още →
Статия
0
Коментари
Бизнес Стимули (Банкови Кредити)

В хода на анализа на различните видове бизнес стимули, способни да задвижат една икономика, няма как да не се признае ключовата роля на банковите кредити. Всеки икономист добре знае, че мултиплицирането на паричната маса под формата на поети задължения и…

Прочетете още →
Статия
0
Коментари
Бизнес Стимули (Банкови Депозити)

Всяка една икономика е тясно зависима от поведението на търговските банки, опериращи на пазара, по отношение на предлаганите от тях продукти. Специалистите по икономика добре осъзнават, че конкретно банково поведение може да има, както положително, така и отрицателно въздействие върху…

Прочетете още →
Статия
0
Коментари
Раздвижване в Строителния Сектор

Доста обнадеждаващи данни публикува Националният статистически институт относно темповете на развитие на строителния бизнес в България през януари 2014 г. Според най-актуалната информация се отчита сериозен ръст в обемите на строителството, както в сравнение с предходния месец, така и при…

Прочетете още →
Статия
0
Коментари
България – Индустриален Потенциал

Индустрията в българската икономика по традиция представлява важно звено в цялостното икономическо развитие на страната. В годините на т. нар. преход от централизирана към пазарно ориентирана икономика, обаче, индустрията и производството в страната сякаш значително свиха своите обеми. Националната икономика…

Прочетете още →
Статия
0
Коментари
Годишна Данъчна Декларация – Юридически Лица

Данъчната кампания е в разгара си, като на фона на най-новите особености при плащането на задълженията на физически и юридически лица, най-вече във връзка с новостите по отношение на разделянето на общата данъчно-осигурителна сметка на четири отделни сметки, смятаме за…

Прочетете още →