България/Гърция – Данъчно Облагане

Безспорно един от основните критерии при оценка на риска и ефективността на всяка една бизнес инвестиция е данъчната система, съществуваща в съответната държава, и действащата политика на данъчно облагане. Това са обстоятелства, които обуславят не само риска, но и възвръщаемостта…

Прочетете още →