България/Гърция – Минимална Работна Заплата

Минималната работна заплата е индикатор за нивото на развитие на всяка една икономика, натрупаното до конкретен момент богатство (създаден продукт) в икономиката и равнището на заплатеност на труда, т.е. паричната оценка на взаимоотношенията „работник/работодател” като цяло в определената затворена икономическа…

Прочетете още →