Архив по месеци: ноември 2013

Статия
0
Коментари
Аутсорсинг в Пловдив – Преимущества и Перспективи

Аутсорсинг инвестициите на чуждестранни компании на територията на България имат редица безспорни предимства от икономическа и предприемаческа гледна точка, върху които подробно се спряхме в предишните ни разработки. Доста сериозен обаче е и въпросът за това, къде точно като локация…

Прочетете още →
Статия
0
Коментари
Кол Центрове в България – Чуждоезикови Специалисти

В работата на Кол центровете се изисква сериозна грамотност във връзка със знанията на чужди езици, не само поради факта, че общуването с клиентите най-често се извършва директно в реално време, но и тъй като изключително често се налага да…

Прочетете още →
Статия
0
Коментари
Инвазия на Кол Центрове в България

От няколко години в България се отчита изключителен ръст в областта на аутсорсинга като цяло и по-конкретно – в сферата на обслужването на клиенти. За работа в отдел за връзка с клиенти едно от най-важните умения, изискващи се от работодателя,…

Прочетете още →
Статия
0
Коментари
България/Гърция – Данъчно Облагане

Безспорно един от основните критерии при оценка на риска и ефективността на всяка една бизнес инвестиция е данъчната система, съществуваща в съответната държава, и действащата политика на данъчно облагане. Това са обстоятелства, които обуславят не само риска, но и възвръщаемостта…

Прочетете още →
Статия
0
Коментари
България/Гърция – Осигурителна Тежест

Изключителна важност за инвестиционните нагласи към всяка една страна, както и за цялостната бизнес среда, има осигурителната тежест като цяло, утвърдена със съответните национални нормативни документи. Твърде високите й нива често се отразяват негативно върху бизнеса от гледна точка на…

Прочетете още →
Статия
0
Коментари
България/Гърция – Минимална Работна Заплата

Минималната работна заплата е индикатор за нивото на развитие на всяка една икономика, натрупаното до конкретен момент богатство (създаден продукт) в икономиката и равнището на заплатеност на труда, т.е. паричната оценка на взаимоотношенията „работник/работодател” като цяло в определената затворена икономическа…

Прочетете още →