Архив по месеци: септември 2013

Статия
0
Коментари
България – Инвестиции в Социалната Сфера

Наред с всички останали сектори, в които се извършват непрестанни инвестиции, както по направление европейски фондове и програми, така също и свързани с държавния бюджет, изключително важно значение имат и инвестициите, които българското правителство прави в социалната сфера. Те играят…

Прочетете още →
Статия
0
Коментари
България – Инвестиции в Регионалното Развитие

Една от най-добре планираните, най-дълбоко обмислени и, в голяма степен, най-успешни общи политики, провеждани от Европейския съюз е тази, свързана със стимулиране на регионалното развитие чрез специално определени за целта средства – с цел подпомагане на изостанали райони в рамките…

Прочетете още →
Статия
0
Коментари
България – Инвестиции в Земеделието

В условията на продължаваща световна икономическа и финансова криза инвестициите, като основен двигател на растежа в България, са от изключителна важност, без значение в кой сектор на икономиката се извършват те и кой точно е техният източник. В този ред…

Прочетете още →
Статия
0
Коментари
България – Чуждестранни Инвестиции

Когато говорим за развитието на България като съвременна пазарна икономика след премахването на централизираното управление на икономическия процес, две думи винаги излизат на преден план – „Чуждестранни инвестиции”. Това е може би и основният двигател за цялостното развитие на страната…

Прочетете още →
Статия
0
Коментари
България – Мащабни Инфраструктурни Проекти
Прочетете още →