Архив по месеци: юни 2013

Статия
0
Коментари
Предимства на България – Висококачествено Образование

Едно от важните предимства на България, в частност – свързано с работната сила, е високото ниво на образованост на хората, с което страната може да се похвали. Това е и безспорно важен аспект по отношение на образователните преимущества, с които…

Прочетете още →
Статия
0
Коментари
Предимства на България – Ниска Осигурителна Тежест

Предимствата на България по отношение на работната сила изобщо не се изчерпват с ниската стойност на цената на труда. Правителствата по време на прехода са разработили и приложили законодателство, което да бъде изцяло в полза на бизнеса. С течение на…

Прочетете още →
Статия
0
Коментари
Предимства на България – Ниска Цена на Труда

Продължавайки нашата рубрика относно най-съществените относителни предимства на България пред останалите европейски държави, стигаме до може би най-ключовия фактор в цялостната концепция на следкомунистическото икономическо развитие на страната – работната сила. Нейните най-важни характеристики съчетават в себе си два огромни…

Прочетете още →
Статия
0
Коментари
Предимства на България – Данъчна Система

Като страна, част от бившия комунистически блок, България трябваше да премине през болезнения период на приспособяване функционирането на своята икономика от света на разпоредбите и указанията на авторитарния режим към реалностите и конкуренцията, съществуващи при пазарния тип икономика. Това включваше…

Прочетете още →
Статия
0
Коментари
България – Привлекателна Инвестиционна Дестинация

С цел да популяризираме предимствата, които България има в процеса на реалното развитие на добри и печеливши бизнес начинания, започваме рубрика, която ще се състои от поредица от статии, имащи разяснителен и в същото време изключително полезен ефект относно изтъкването…

Прочетете още →