Преки Чуждестранни Инвестиции

По същество преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) представляват предприемаческа дейност, която инвеститор от дадена страна извършва в различни видове компании, намиращи се на територията на друга страна, осигурявайки контрол над дейността на тези компании. През послденото десетилитие България се възпиемаше като…

Прочетете още →