2013 – Година на Промени и Реформи

Какво се случи през 2013?

Това е може би най-често задаваният въпрос през последните седмици. В края на напрегната, но и изпълнена с надежди година, по традиция правим равносметка на настъпилите промени и постигнатия напредък в областта на икономиката, финансите и счетоводството.

Международен мащаб

2013 г. беше изключитлено динамична от икономическа и финансова гледна точка. САЩ най-после сякаш излязоха от продължителната рецесия, което от своя страна даде положителни знаци на цялостната бизнес среда в световен мащаб. Инвеститорите отново се върнаха към предприемането на доста по-активни действия на международните пазари.

Въпреки че на Европейският съюз се наложи да отпуска нови спасителни кредити на засегнатите от дълговата криза страни членки, лъчът надежда за по-добри времена изгря и над Стария континент. Много от страните регистрираха макар и слаб растеж, а онези, които бяха изпаднали в дълбока рецесия (Гърция, Испания, Португалия) отчетоха по-добри показатели в сравнение с предходната година. Тук голямата промяна дойде от сключения договор за нов банков съюз в рамките на ЕС, чиято основна цел е контрол над националните банкови системи и предотвратяване на подобни негативни сценарии в бъдеще.

Национален мащаб

2013 г. в България също бе белязана от доста динамика. Започнала с изненадващи социални протести, довели до свалянето на правителството, годината ще се запомни най-вече със социално и политическо напрежение и безпрецедентно недоверие в националните институции. Големи промени в икономическо отношение липсваха, като страната продължи пътя си на увеличаване на икономическия си растеж. В данъчно отношение новостите бяха свързани с въведения данък върху лихвите по депозитите, който донесе немалки приходи на държавния бюджет. Освен това, бе въведена и единна банкова сметка за плащане на данъчни и осигурителни задължения към Националната Агенция за Приходите, което значително облекчи самия технически процес на транзакциите, но пък донякъде натовари онези длъжници, които имаха забавени минали задължения, оставащи непогасени с течение на времето (поради въведената хронология на погасяването според датата на възникване на задълженията).

Изводите

Като цяло изпращаме 2013 г. със смесени чувства, но и с много надежди, защото може би това беше първата година от началото на кризата в световен мащаб, която ясно да индикира съществуването на светли перспективи, и то в близкото бъдеще.

декември 25th, 2013 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други