Франчайз Бизнес в България

Една от успешните форми на бизнес инвестиция в съвременния свят е франчайзингът. Той представлява относително лесен и ниско рисков вид инвестиция, чиито особености са свързани с използването на вече утвърдена марка на пазара.

Години наред франчайзингът в България представлява доста сполучлив вид бизнес начинание, носещ нисък риск и висока степен на успеваемост и възвръщаемост.

Франчайз бизнесът в България се утвърди като успешен бизнес модел

Редица световни и европейски компании стъпиха на българския пазар именно чрез франчайз бизнес проект. При този вид проекти местни компании придобиват правото да използват конкретна световноизвестна марка, но следва задължително да спазват високите изисквания, които самата марка носи със себе си и прилага по целия свят.

Примери в това отношение са ресторантите “Subway”, „МcDonald’s”, бензиностанции, заведения и дори финансови и одиторски компании.

Защо франчайзингът е успешен бизнес модел в България?

Най-трудното за развитието и прогресът на всеки един бизнес е да бъде създадена подходяща бизнес репутация, която да генерира достатъчно голям (практически гарантиран) оборот. Освен това, марката е гарант за определено ниво на качеството на предлаганите стоки и услуги.

В последните години в България се забелязва определен стремеж по отношение и на двата горепосочени аспекта. От една страна, бизнесът търси сигурни бизнес ниши и все повече лоялност от страна на клиентите. А от друга – самите потребители все повече търсят качеството на предлаганите стоки и услугите, уповавайки се на доверието в самата марка.

Това са едни от най-важните предимства на франчайз бизнеса, обуславящи неговия разцвет в страната.

България все повече показва, че ориентира своята икономика към най-печелившите бизнес формули в съвременната среда. Безспорно доказателство за това е, че и някои български компании се обръщат към франчайз формите за популяризиране на своите продукти в чужбина (ресторанти “Happy”, сладкарници “Неделя“ и т.н.).

С подобни стъпки българският бизнес успешно реализира западните бизнес модели, отдавна доказали своята ефективност в пазарната икономика, а това представлява ясен знак, че развитието на националната икономика се движи в правилната посока.

май 15th, 2014 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други