ТРЗ и личен състав

„RPN Accounting” е счетоводна кантора, специализирана в предоставянето на услуги, свързани със счетоводното отчитане в областта на „Труд и Работна Заплата” и „Личен състав”. Ние много добре осъзнаваме, че тези области от отразяването и отчитането на дейността на всяка една фирма са свързани с висока степен на чувствителност, конфиденциалност и стриктно спазване на законовите разпоредби. Ето защо можем да гарантираме нашата готовност да поемем тази отговорност и да извършваме професионално всички действия, свързани със счетоводното отразяване на случващото се с персонала на самото дружество.

Според броя на заетия персонал и специфичните изисквания и нужди на вашата компания, можете да се възползвате от следните ТРЗ услуги:

 • Изготвяне на ведомости, фишове, заповеди за отпуск.
 • Обработка на болнични листове и подаването им в НОИ.
 • Обработка на графици и присъствена форма.
 • Начисляване на дължими осигуровки и данъци върху заплатите.
 • Изготвяне на платежни документи.
 • Изготвяне и подаване на декларации 1 и 6 до НАП.
 • Окомплектоване на трудови досиета.
 • Изготвяне на трудови договори, длъжностни характеристики, допълнителни споразумения и служебни бележки.
 • Регистриране и прекратяване на трудови договори, подаване на уведомление по чл.62 в НАП.
 • Изготвяне на ДУК и граждански договори, както и сметки за изплатени суми и служебни бележки.
 • Попълване на трудови и осигурителни книжки.
 • Изготвяне на УП2 и УП3.
 • Изготвяне на служебни бележки за служители за целите на НАП, НОИ или банки.

Ние от „RPN Accounting” предлагаме и услугата, свързана с „изнесеното” счетоводно третиране на персонала на дадена фирма, дори и самата тя да има собствен счетоводен отдел. Това се превръща във все по-често срещана тенденция, поради редица причини, свързани с конфиденциалността, избягването на вътрешно напрежение, злоупотреби и други. Тази формула работи с впечатляващо добри резултати при изключително голям брой компании. Ето защо ние предлагаме нашите специализирани услуги и в тази насока на счетоводното обслужване.

Не се колебайте, а се свържете с нас, за да получите истинско професионално обслужване по отношение на ключовите за всяка компания счетоводни области „ТРЗ” и „Личен състав”.