Онлайн банкиране и счетоводство

Като съвременна счетоводна компания „RPN Accounting” предлага услугите „Онлайн банкиране” и Онлайн счетоводство”. Ние се развиваме в крак със съвременните технологии и счетоводни софтуерни и комуникационни достижения. Ето защо се възплозваме от всяка възможност да улесним нашата работа и в същото време – да направим счетоводното отчитане лесно и за нашите клиенти.

„RPN Accounting” изцяло борави с възможностите на „Онлайн банкирането”, оставяйки в миналото необходимостта от физическо посещение на съответните банкови институции и безсмислената загуба на време при осъществяването на необходимите банкови транзакции.

Нашата практика е доказала ефективността на „онлайн банкиране”. Ние ще подготвим „онлайн” всички необходими платежни нареждания към бюджета – за осигуровки и данъци (включително ДДС), за заплати на работниците и т.н. Всичко, което Вие трябва да направите, е да дадете Вашето одобрение за реалното изпълнение на тези транзакции.

„Онлайн счетоводството” на „RPN Accounting” далеч не се ограничава в „онлайн” изготвянето на платежни нареждания. Нашата политика включва различни индивидуални методи, чрез които се реализира осъществяването на връзка с нашите клиенти. Услугите, които предлагаме, включват:

  • Сканиране и изпращане чрез електронна поща на документи – фактури, писма от различни държавни органи, данни за назначаване на персонал, платежни документи и всичко останало, от което се нуждаем за приключването на месеца.
  • Изпращане на документи и постоянна комуникация по “Skype” и по телефон.
  • Ползване услугите на куриерска фирма, чрез която в рамките на 24 часа могат да ни бъдат изпращани всички необходими оригинални документи.
  • Осъществяване чрез нашия електронен подпис на всички необходими дейности по отношение обслужването на вашата дейност – подаване на Декларации 1 и 6, подаване на ДДС декларации и други, като това може да се реализира дори представителят на компания да бъде извън страната.

Доверете се на „RPN Accounting” и ни поверете Вашето счетоводно обслужване – ние гарантираме, че счетоводството на Вашата компания ще бъде осъществявано по безспорно качествен начин.