Консултации

„RPN Accounting” предлага услуги, свързани с финансово-счетоводни и данъчни консултации. Коректното и професионално познание и третиране на закона и свързаните с него права и задължения е от изключително важно значение за всеки, желаещ да започне свое собствено бизнес начинание. Ние предоставяме консултации в следните аспекти:

  • Помощ при избора на правна форма при регистрация на ново дружество.
  • Консултации относно осигуряването на работниците в новосформирано дружество, както и на самоосигуряващи се лица.

Този вид информация и професионално съдействие са ключови, когато става въпрос и за чуждестранни компании, които възнамеряват да открият свои клонове в България. В този смисъл, рутината на „RPN Accounting” биха представлявали безспорно предимство при избора ни за водещ консултант във финансово-счетоводно отношение.

Освен консултации, свързани със стартиращ бизнес, „RPN Accounting” може да предостави такива и на отдавна опериращи на пазара компании, желаещи да подобрят своята финансово-счетоводна отчетност. Ние вярваме, че бихме могли да бъдем изключително полезни и във връзка с рутинни консултации, допълнителни професионални запитвания и всякакъв друг вид информационно съдействие, от което дадена фирма би могла да се нуждае.

„RPN Accounting” е Вашият правилен избор при всеки един вид данъчно-счетоводни консултации. Нашата данъчна компетентност и професионализъм ни дават възможността да бъдем способни да Ви дадем коректни и правилни насоки по отношение на Вашите данъчни права и задължения, както и начините и методите, чрез които те да бъдат акуратно отразени в политиката на Вашата компания. Тук може да получите:

  • Консултации във връзка със законодателството за местни данъци и такси.
  • Консултации относно спецификата и ефекта от ДДС.
  • Консултации относно избягването на двойното данъчно облагане.

Безспорен факт е, че данъчното облагане е област, в която не трябва да бъдат правени абсолютно никакви компромиси с компетентността и професионализма. Нашата цел е да сме запознати с най-актуалните промени, въвеждани от Законодателя и да бъдем Вашия професионален консултант по всички данъчни въпроси, които биха представлявали интерес за Вас.