ГФО

В ролята си на комплексна счетоводна кантора, „RPN Accounting” предоставя изключително важните услуги, свързани с годишното счетоводно приключване. Приключването на отчетната година представлява съществен момент в дейността на всяка една компания от всеки един бранш. Именно това е времето, когато никакви компромиси с професионализма и компетентността във финансово-счетоводно отношение не са допустими. От това зависи цялостното оформяне на годишното представяне на компанията и изготвянето на съответните документи, представящи дейността на дружеството през призмата на задължителните счетоводно-отчетни документи. Ето защо, за прозрачността и успеха на Вашия бизнес Ви е необходим надежден партньор, който има възможностите да извърши нужните действия и да състави правилно и коректно задължителните прилежащи документи (Годишен Финансов Отчет, Данъчна Декларация, Годишен Отчет за Дейността и други). А точно тези документи ще бъдат използвани, както от съответните регулаторни органи, така и от Мениджмънта в самата компания за различни видове анализи и бъдещи инвестици. Не подлагайте отчитането и представянето на крайния резултат от Вашия труд под съмнение. Доверете се на нашия професионализъм.

Ние предлагаме следните услуги, свързани с годишното счетоводно приключване:

  • Изготвяне на Годишни финансови отчети съгласно приложимите Национални и Международни счетоводни стандарти.
  • Изготвяне на годишни данъчни декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ и чл. 92 от ЗКПО и подаването им в НАП.
  • Изготвяне на Годишен отчет за дейността и подаването му в НСИ.
  • Подготовка на пакет документи за ГФО и подаването им в Търговския Регистър.

Всички горепосочени услуги са в центъра на вниманието на „RPN Accounting”, тъй като ние добре осъзнваме тяхната важност. Не поемайте излишни необмислени рискове, а се доверете на „RPN Accounting”.

ГФО Кампания – Какво Трябва да Знаете:
Прочети Повече

ГФО Кампания – Друга Важна Информация:
Прочети Повече