Услуги

„RPN Accounting” е счетоводна компания, чийто опит във финансово-счетоводната сфера е сигурен гарант за качеството на предлаганите от нас услуги. Ние сме пълноправни партньори с икономически субекти, представляващи:

  • Представители на международни компании
  • Компании от малкия и среден бизнес
  • Самоосигуряващи се лица и микро фирми

Разнообразието на нашите услуги отговаря на нуждите на различните икономически субекти, опериращи на българския пазар. Ние имаме възможностите да Ви предоставим пълно счетоводно обслужване за Вашия бизнес, без значение от размера, вида или правната форма на Вашата компания.

Представители на международни компании „RPN Accounting” е специализирала своята дейност в изключително доброто си партньорство с фирми, клонове на големи международни компании и чуждестранни юридически лица. Ние обслужваме нашите международни клиенти във всеки един аспект от счетоводната дейност – от специализирани консултации до изцяло изнесено счетоводно отчитане. Добре знаем какво точно попада в намеренията, обхвата и реализацията на отчитането на дейността на подобни компании, стъпващи и опериращи на българския пазар. Нашата гаранция за коректно и професионално отношение към желанията на всеки отделен клиент е резултат от богатия ни опит в тази сфера и от многобройните ни доволни клиенти. Ако сте представител на международна компания и желаете всичко с Вашето счетоводство да бъде в пълно съответствие със законовите норми на Република България, „RPN Accounting” е Вашият безспорно правилен избор.

Компании от малкия и среден бизнес „RPN Accounting” е истински партньор на малкия и среден бизнес. Нашите възможности и опит несъмнено доказват способността ни да създаваме, поддържаме и развиваме тесни връзки и взаимоотношения с компаниите от този изключително важен сектор на икономиката. Запознати сме със законите и законовите наредби, регулиращи данъчното и счетоводното отчитане на фирмите от различните браншове на икономиката, в това число подаването на ежемесечни информационни форми към съответните регулаторни органи, изготвянето на финансови и други видове счетоводни справки на база данни за определен период от време (тримесечие, шестмесечие, деветмесечие, година). Освен пълно счетоводно обслужване, ние следим тенденциите на развитието в определена финансово-икономическа сфера. По този начин, без съмнение, нашите съвети биха били полезни от чисто практическа гледна точка по отношение на насоките, препоръките и съветите, които можем да Ви предоставим, относно развитието на Вашия успешен бизнес.

Самоосигуряващи се лица и микро фирми – Мисълта и грижата на „RPN Accounting” за всеки един икономически субект представлява водещ принцип в нашето отношение към собственото ни развитие. Ето защо ние сме готови да работим за Вас и Вашата дейност без значение какъв е нейният обхват. Доверете ни се и ще получите много повече от счетоводно обслужване, ние сме готови да споделим с Вас безценния ни опит в тази област, като силно вярваме, че нашите съвети и препоръки биха могли да доведат до истинска оптимизация на Вашата дейност.