Услуги на Английски Език

СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК (СЧЕТОВОДНИ ФОРМИ, ДОКЛАДИ, ОТЧЕТИ)

„RPN Accounting” представлява съвременна счетоводна компания с млад и енергичен екип, ориентиран към предоставяне на услуги на широк кръг от компании – местни и чуждестранни. Ние сме наясно с бързите темпове на развитие на бизнеса в страната и се стараем да предоставяме адекватно ниво на необходимите за това счетоводни услуги.

За нас аутсорсинг индустрията и чуждестранните инвеститори са от особено значение, тъй като те представляват изключително важна част от
икономиката на страната, предлагайки широки възможности за бизнес развитие и усвояване на ноу-хау в рамките на местната бизнес среда.

Предоставянето на счетоводни услуги на английски език е приоритет за нашата компания, поради очевидния недостиг на качествени услуги в тази област и безспорните предимства на нашия екип. Ориентацията и опитът ни позволяват да предлагаме услуги, свързани с коректното попълване и изготвяне на всякакъв вид вътрешни отчетни форми на английски език, а така също – доклади и отчети, отразяващи финансовото състояние и цялостното представяне на конкретна компания през определен отчетен период.

Изискванията на редица международни фирми предполагат счетоводно отчитане и документиране на бизнес процесите и на английски език – ние можем да бъдем полезни в тази област!

КОНСУЛТАЦИИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК (БИЗНЕС КОНСУЛТАЦИИ, СЧЕТОВОДНИ И ДАНЪЧНИ СЪВЕТИ)

Екипът на „RPN Accounting” е специализиран в предоставянето на професионални консултации на английски език.

За нас е важно да бъдем до всеки един инвеститор, търсещ съвети по отношение на бизнес средата в България – без значение дали става въпрос

за предварително проучване на пазара или реален бизнес казус.

Знанията и опитът ни позволяват да извършваме компетентни услуги по отношение на предоставянето на счетоводни и данъчни консултации във връзка с конкретни запитвания от страна на международни фирми и техни клонове, регистрирани по смисъла на българското законодателство.

КОМУНИКАЦИЯ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК (УСТНА, ПИСМЕНА, SKYPE, И-МЕЙЛ)

Нашите клиенти могат да получат пълно комуникационно осигуряване на английски език. Благодарение на специалистите, с които разполагаме, можем да гарантираме перманентна комуникационна връзка чрез Skype и и-мейл. Кореспонденцията (устна и писмена) с нашия счетоводен екип също може да се извършва на английски език.

Не се колебайте – свържете се с нас, за да получите повече информация относно наличните възможности, свързани със счетоводното обслужване на английски език!