Технологичният Напредък на България

Като бурно развиваща се страна в рамките на Европейския съюз, едва ли за някого е учудващо, че България отчита сериозен напредък в технологично отношение. В съвременния свят икономическият прогрес е немислим без интензивното използване на постиженията на високите технологии.

Това, което обаче изглежда малко хора в България осъзнават, но което прави огромно впечатление на всеки един западноевропеец при пребиваването му в страната, е достъпността на високите технологии за всеки обикновен човек. Безплатните „Wi-Fi” мрежи представляват красноречиво доказателство за масовото приложение и използване на достиженията на технологията. Интернет достъпът за бизнеса и обикновените граждани е изключително лесен и евтин, разпространявайки се оптично до дома или офиса. Мобилните мрежи са със сериозно покритие, а „3G“ технологията, която предлагат, осигурява достатъчно бърза интернет връзка, която да позволява безпрепятственото използване на мобилните технологии навсякъде в страната. Сравнението с реалността в Западна Европа е неизбежно – там рядко човек може да попадне на безплатни обществени „Wi-Fi” мрежи, а скоростта на връзката в много от случаите е далеч под възможностите, които съществуват в България.

Защо България разполага с тези технологични предимства?

Отговорът на този въпрос е изключително интересен на фона на безспорния факт, че икономиката на страната все още догонва западноевропейските равнища, като този процес със сигурност ще продължи още няколко години.

Един от отговорите, които специалистите дават, е свързан с традициите в Източна Европа като цяло (включително и в България), както и с ниския стандарт на живот (колкото и парадоксално да звучи това). Тук повечето хора и фирми не са свикнали (или не разполагат с финансовите възможности) да плащат високи цени за подобни услуги. Поради тази причина самите компании, опериращи на пазара, работят на сравнително малък процент печалба, вследствие на което безплатните „Wi-Fi” започват се появяват почти навсякъде, а интернет достъпът става достъпен за почти всеки дом или офис. Хората свикват с това удобство и постепенно навлизат все повече в сферата на технологичните възможности на съвременния свят.

Перспективи пред България

Според специалистите в областта на високите технологии България ще бъде една от първите страни, които ще започнат активното използване на т.нар. „Трета Платформа“ (базирана на четири стълба от технологични иновации – облачни услуги, социални медии, мобилни приложения и обработка на големи масиви от данни). Интересно ще бъде по какъв начин бизнесът (най-вече малкият и среден) ще успее да се приспособи към технологичните новости, но безспорно е, че съществуват всички предпоставки да вярваме, че България ще продължи да разполага с уникална за съвременните стандарти технологична осигуреност.

май 30th, 2014 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други