Тест

България – Индустриален Потенциал
март 10th, 2014 Публикувано от RPNAdmin

Индустрията в българската икономика по традиция представлява важно звено в цялостното икономическо развитие на страната. В годините на т. нар. преход от централизирана към пазарно ориентирана икономика, обаче, индустрията и производството в страната сякаш значително свиха своите обеми. Националната икономика…

Прочетете още →
Годишна Данъчна Декларация – Юридически Лица
март 05th, 2014 Публикувано от RPNAdmin

Данъчната кампания е в разгара си, като на фона на най-новите особености при плащането на задълженията на физически и юридически лица, най-вече във връзка с новостите по отношение на разделянето на общата данъчно-осигурителна сметка на четири отделни сметки, смятаме за…

Прочетете още →
България – Банков Сектор
февруари 25th, 2014 Публикувано от RPNAdmin

Банковият сектор във всяка една държава представлява пряко отражение на състоянието на нейната икономика, определяйки, както темпа, така и интензивността на съществуващата бизнес среда. Неслучайно банките са сочени като институции, от чиято политика зависят бизнес конюнктурата, инвестиционната насоченост и цялостното…

Прочетете още →
Обща Данъчно-Осигурителна Сметка – Варианти
февруари 20th, 2014 Публикувано от RPNAdmin

След обявеното от Конституционен съд решение за отпадане на задължението за ползване на общата данъчно-осигурителна сметка и необходимостта от действия за адекватна реакция от страна на институциите, бяха официално оповестени вариантите за действие с оглед текущите обстоятелства. По този начин…

Прочетете още →
Електронният Болничен Лист – Скоро Реалност
февруари 15th, 2014 Публикувано от RPNAdmin

Работодатели, работници, лекари и държавни служители изглежда съвсем скоро ще могат да се радват на сериозно улесняване на своята работа и задължения. Като част от цялостната платформа за популяризиране на електронните възможности, свързани с бизнес средата, и още по-осезаемо използване…

Прочетете още →
Промени в Общата Данъчно-Осигурителна Сметка
февруари 10th, 2014 Публикувано от RPNAdmin

За някои малко изненадващо, а за други – не чак толкова, официално бе обявено решение на Конституционния Съд на Република България, с което въведената през 2012 г. чрез направени законови промени в Данъчно-осигурителния кодекс обща данъчно-осигурителна сметка в известен смисъл…

Прочетете още →
МВФ: 2014 – Положителни Перспективи За България
февруари 05th, 2014 Публикувано от RPNAdmin

Доста добри новини за България, както и за инвеститорите с интереси към страната, дойдоха от Международния Валутен Фонд в изготвената традиционна годишна икономическа прогноза. Специалистите потвърдиха очакванията за стабилен ръст на българската икономика през 2014 г. с около 1.6%, който,…

Прочетете още →
България – Инвестиции в Недвижимости
януари 30th, 2014 Публикувано от RPNAdmin

Едва ли има страна в момента в Европейския съюз с по-благоприятен пазар на недвижими имоти от България. Всъщност, според официално изнесените данни България и Румъния са сред страните с най-висок процент на притежание на собствено жилище в рамките на ЕС…

Прочетете още →
България – Основна Аутсорсинг Дестинация
януари 25th, 2014 Публикувано от RPNAdmin

Наскоро Министерството на икономиката и енергетиката официално съобщи, че според последните статистически данни България се нарежда на второ място в целия Европейски съюз по привлекателност като аутсорсинг дестинация. Единствената държава, която в момента изпреварва България в това отношение, е Естония….

Прочетете още →
България – Оптимистични Инвестиционни Перспективи
януари 20th, 2014 Публикувано от RPNAdmin

На фона на намалелите обеми на инвестициите в международен аспект, все повече развиващи се икономики изглежда започнаха да осъзнават до колко растежът в тях се е дължал на инвестициите – както национални/най-вече от местни компании/, така и чуждестранни/най-вече от международни…

Прочетете още →