Тест

Икономическа Стабилност и Предсказуемост (България)
април 30th, 2014 Публикувано от RPNAdmin

В настоящия момент на крехко икономическо възстановяване в световен мащаб изключителна важност за развитието на икономиката имат действията на всяко едно национално правителство и сигналите, които то изпраща в публичното пространство. Ситуацията в България значително се подобрява с оглед и…

Прочетете още →
Аутсорсинг в България – Перспективи
април 25th, 2014 Публикувано от RPNAdmin

Аутсорсинг индустрията в България се утвърждава като един от основните двигатели на икономическото развитие на страната. Резултатите в последните години и развитието, което този тип инвестиции бележи в последните години, напълно доказват огромната важност на аутсорсинга, както за поддържането на…

Прочетете още →
Данъчна Кампания 2014 – Физически Лица
април 20th, 2014 Публикувано от RPNAdmin

С наближаването на края на месец април все повече хора (физически лица) обръщат своя поглед към данъчната администрация, изпълнявайки задължението си за подаване на данъчни декларации за придобити доходи по извънтрудови правоотношения. Това е и възможността за хората, които нямат…

Прочетете още →
България – Социални и Икономически Перспективи (2014 – 2017)
април 15th, 2014 Публикувано от RPNAdmin

Наред с изразените от финансовото министерство на България очаквания, свързани с икономическия ръст на страната, бяха разкрити и конкретни детайли във връзка със социалните и икономически перспективи на развитие в периода 2014 – 2017 година. На практика този период обхваща…

Прочетете още →
Раздвижване на Инвестициите в Недвижими Имоти
април 10th, 2014 Публикувано от RPNAdmin

Редица специалисти и консултантски организации изразиха сериозното си убеждение, че в момента се наблюдава началото на процес на възстановяване и раздвижване на пазара на недвижими имоти в България. Подобни тенденции бяха отчетени още през 2013 г. в Западна Европа, като…

Прочетете още →
Подобряване на Прогнозата за Икономически Ръст
април 05th, 2014 Публикувано от RPNAdmin

В началото на пролетта българското правителство обяви официално (чрез Министерството на финансите), че очаква подобряване на икономическото състояние на страната и ревизира своята прогноза за икономическия ръст през 2014 г. Повишена бе първоначално предвидената стойност от 1.8 % за растеж…

Прочетете още →
Край на Корпоративната Данъчна Кампания
март 30th, 2014 Публикувано от RPNAdmin

31-ви март 2014 е крайният срок за подаване на задължителните данъчни декларации за облагане с корпоративен данък. Дружествата следва да спазят този законовоустановен срок, декларирайки своя финансов и данъчен резултат за предходната година. В края на корпоративната данъчна кампания от…

Прочетете още →
Бизнес Стимули (Банкови Кредити)
март 25th, 2014 Публикувано от RPNAdmin

В хода на анализа на различните видове бизнес стимули, способни да задвижат една икономика, няма как да не се признае ключовата роля на банковите кредити. Всеки икономист добре знае, че мултиплицирането на паричната маса под формата на поети задължения и…

Прочетете още →
Бизнес Стимули (Банкови Депозити)
март 20th, 2014 Публикувано от RPNAdmin

Всяка една икономика е тясно зависима от поведението на търговските банки, опериращи на пазара, по отношение на предлаганите от тях продукти. Специалистите по икономика добре осъзнават, че конкретно банково поведение може да има, както положително, така и отрицателно въздействие върху…

Прочетете още →
Раздвижване в Строителния Сектор
март 15th, 2014 Публикувано от RPNAdmin

Доста обнадеждаващи данни публикува Националният статистически институт относно темповете на развитие на строителния бизнес в България през януари 2014 г. Според най-актуалната информация се отчита сериозен ръст в обемите на строителството, както в сравнение с предходния месец, така и при…

Прочетете още →