Тест

България – Оптимистични Прогнози за Заетостта
юни 20th, 2014 Публикувано от RPNAdmin

Понастоящем България се намира в положение, характеризиращо се с очаквания за по-осезаем икономически ръст, следващ безспорно негативните тенденции вследствие от световната икономическа криза. За съжаление обаче, в страната липсва относителна политическа стабилност в последните няколко месеца, като предстоящите предсрочни парламентарни…

Прочетете още →
България – Положителни Тенденции при Доходите
юни 10th, 2014 Публикувано от RPNAdmin

В рамките на бавния, но сигурен процес на икономическо възстановяване в европейски и световен мащаб, българската икономика показва знаци на съживяване и стабилен растеж не само в чисто макроикономически аспект, но и в социално отношение. За пръв път от доста…

Прочетете още →
Онлайн Банкирането в България
юни 05th, 2014 Публикувано от RPNAdmin

В съвременния свят на модерни високотехнологични решения, улесняващи и подобряващи живота ежедневно, онлайн банкирането се превръща във все по-често използвана опция от все повече хора. Целта е ясна – спестяване на време и усилия, по-добър контрол върху личните или фирмените…

Прочетете още →
Технологичният Напредък на България
май 30th, 2014 Публикувано от RPNAdmin

Като бурно развиваща се страна в рамките на Европейския съюз, едва ли за някого е учудващо, че България отчита сериозен напредък в технологично отношение. В съвременния свят икономическият прогрес е немислим без интензивното използване на постиженията на високите технологии. Това,…

Прочетете още →
Ръст в Търсенето на Офис Площи
май 25th, 2014 Публикувано от RPNAdmin

При анализа на крехкото възстановяване от последиците от световната финансова и икономическа криза могат да бъдат използвани редица индикатори за отчитане на практическия ефект от раздвижването на икономиката и евентуалната стабилност и продължителност на този тренд. Един от тези показатели…

Прочетете още →
Промени при Бързите Кредити
май 20th, 2014 Публикувано от RPNAdmin

Наскоро правителството на България прие официално промени в Закона за потребителския кредит (ЗПК), чиято цел е да бъде защитен потребителят на този вид услуги, като в същото време бъдат въведени регулации в тази сфера, даващи конкретни гаранции за предсказуемост и…

Прочетете още →
Франчайз Бизнес в България
май 15th, 2014 Публикувано от RPNAdmin

Една от успешните форми на бизнес инвестиция в съвременния свят е франчайзингът. Той представлява относително лесен и ниско рисков вид инвестиция, чиито особености са свързани с използването на вече утвърдена марка на пазара. Години наред франчайзингът в България представлява доста…

Прочетете още →
Спестяванията като Икономически Стимул
май 10th, 2014 Публикувано от RPNAdmin

Наскоро бе официално обявено, че спестяванията на домакинствата в България са надхвърлили границата от 36.5 млрд. лева – около половината от брутния вътрешен продукт на страната. Тази тенденция на спестяване продължава вече няколко години и представлява пряка последица от песимизма…

Прочетете още →