Тест

Стабилизиране на Банковата Система
септември 30th, 2014 Публикувано от RPNAdmin

Въпреки сериозните опити за разклащане на банковата система на България, тя изглежда по-стабилна от всякога – банковите операции продължават да бъдат извършвани в нормален режим, а изплащането на близо 1 млрд. лева само за 1 ден от страна на една…

Прочетете още →
Пловдив – Бизнес Растеж
септември 25th, 2014 Публикувано от RPNAdmin

В последните няколко години се наблюдават интересни тенденции в развитието на бизнеса в Пловдив. Безспорен факт е, че отчетеният растеж до голяма степен се дължи на цялостния тренд на плавното, но сигурно увеличаване на брутния вътрешен продукт на страната, но…

Прочетете още →
Пловдив – Съвременен Бизнес Център
септември 20th, 2014 Публикувано от RPNAdmin

В продължение на нашата серия от статии, популяризиращи моментното бизнес и икономическо състояние на град Пловдив, следва да обърнем сериозно внимание на една положителна тенденция, която се забелязва от доста дълъг период от време и която придобива все по-големи мащаби…

Прочетете още →
Бизнес и Счетоводство в Пловдив
септември 15th, 2014 Публикувано от RPNAdmin

Като втори по големина град в България, Пловдив може да се похвали с доста добро ниво на бизнес развитие и сериозен инвестиционен интерес, както от местни, така и от чуждестранни предприемачи. Разположен в сърцето на богат и плодороден равнинен регион,…

Прочетете още →
Инвестиции в Имидж и Реклама
септември 10th, 2014 Публикувано от RPNAdmin

Като цяло инвестициите в реклама представляват изключително важен елемент в процеса на развитие и разпространение на всяка една бизнес идея. Промотирането на конкретен бизнес проект е в основата на прогреса и реализацията му в реални икономически форми, мултиплицирайки финансовата изгода…

Прочетете още →
България – Конкуренция на Трудовия Пазар
септември 05th, 2014 Публикувано от RPNAdmin

Подобряването на бизнес климата в България след присъединяването на страната към ЕС доведе до създаването на редица работни места в много сектори на икономиката. В определен момент се достигна дори до очевиден недостиг на кадри на трудовия пазар, който се…

Прочетете още →
България – Енергийни Възможности
август 30th, 2014 Публикувано от RPNAdmin

Едва ли България би могла да бъде считана за сериозен фактор в енергийния живот на света или Европейския съюз, но със сигурност страната притежава доста възможности за инвестиционни проекти във връзка с енергетиката. Специфичното местоположение на държавата (в сърцето на…

Прочетете още →
Гъвкавост и Разнообразие на Трудовото Законодателство
август 25th, 2014 Публикувано от RPNAdmin

Законите, уреждащи трудовите взаимоотношения, са от изключително важно значение за развитието и функционирането на всяка една икономика. Възможностите, предоставяни от действащите трудови норми в дадена страна, могат да привличат и стимулират бизнес инвестиции или да затрудняват неимоверно реализацията на редица…

Прочетете още →
“IT” Индустрията в България
август 20th, 2014 Публикувано от RPNAdmin

България става все по-известна със своята “IT” индустрия и най-вече – наличните специалисти, занимаващи се с развойна дейност в тази област. В световен мащаб софтуерните разработчици (програмисти, уеб дизайнери, визуализатори и т.н.) са сред най-търсените и най-скъпо платените професии. Тяхната…

Прочетете още →
Бизнес и Електронно Управление
август 15th, 2014 Публикувано от RPNAdmin

В съвременния свят на изключително развити високи технологии и интернет базирани модели на бизнес, инвестиции и управление все повече започва да се говори за т.нар. „електронно управление“, познато още у нас с доста по-популярното наименование „електронно правителство“. Този тип управление…

Прочетете още →