Тест

България – Малък и Среден Бизнес
октомври 05th, 2013 Публикувано от RPNAdmin

Не е тайна за никой икономист, счетоводител или обикновен човек, че икономиката на България е изградена на база на дейността на малкия и среден бизнес. Той е своеобразният „гръбнак” на все още крехката пазарна икономика на страната, която в последните…

Прочетете още →
България – Фискална Политика
октомври 01st, 2013 Публикувано от RPNAdmin

Един от най-съществените аспекти, който характеризира отвореността на дадена икономика към инвестиции и развитие, е фискалната и бюджетна политика, водена от националното правителство. Тя представлява своеобразен национален етикет и индикатор за възможностите за чуждестранните инвеститори да осъществят печеливши проекти, стартирайки…

Прочетете още →
България – Инвестиции в Социалната Сфера
септември 25th, 2013 Публикувано от RPNAdmin

Наред с всички останали сектори, в които се извършват непрестанни инвестиции, както по направление европейски фондове и програми, така също и свързани с държавния бюджет, изключително важно значение имат и инвестициите, които българското правителство прави в социалната сфера. Те играят…

Прочетете още →
България – Инвестиции в Регионалното Развитие
септември 20th, 2013 Публикувано от RPNAdmin

Една от най-добре планираните, най-дълбоко обмислени и, в голяма степен, най-успешни общи политики, провеждани от Европейския съюз е тази, свързана със стимулиране на регионалното развитие чрез специално определени за целта средства – с цел подпомагане на изостанали райони в рамките…

Прочетете още →
България – Инвестиции в Земеделието
септември 15th, 2013 Публикувано от RPNAdmin

В условията на продължаваща световна икономическа и финансова криза инвестициите, като основен двигател на растежа в България, са от изключителна важност, без значение в кой сектор на икономиката се извършват те и кой точно е техният източник. В този ред…

Прочетете още →
България – Чуждестранни Инвестиции
септември 10th, 2013 Публикувано от RPNAdmin

Когато говорим за развитието на България като съвременна пазарна икономика след премахването на централизираното управление на икономическия процес, две думи винаги излизат на преден план – „Чуждестранни инвестиции”. Това е може би и основният двигател за цялостното развитие на страната…

Прочетете още →
Кои Сектори Поддържат Нивото на Икономиката
август 30th, 2013 Публикувано от RPNAdmin

В разгара на световната финансова и икономическа криза съвсем логични изглеждат усилията на засегнатите държави (особено тези, чиито икономики се намират в момента в рецесия) да се опитват да стимулират растежа и да привличат колкото се може повече свежи пари…

Прочетете още →
Пловдив – Възможности за Гръцки Компании
август 24th, 2013 Публикувано от RPNAdmin

Исторически Пловдив винаги е бил тясно свързан с Гърция – в града живеят немалък брой хора от гръцки произход, а местните университети се радват на висока популярност сред гръцкото общество. Тесните взаимоотношения между втория по големина български град и гръцката…

Прочетете още →
Предимства на Пловдив – Недвижимости
август 18th, 2013 Публикувано от RPNAdmin

Всяка фирма има нужда не само от седалище с конкретен адрес, но и от реална офис площ, а в много случаи – и от складова база, магазинна площ и т.н. Ето защо цената на недвижимата собственост, както по отношение на…

Прочетете още →