Стабилизиране на Банковата Система

Въпреки сериозните опити за разклащане на банковата система на България, тя изглежда по-стабилна от всякога – банковите операции продължават да бъдат извършвани в нормален режим, а изплащането на близо 1 млрд. лева само за 1 ден от страна на една от местните търговски банки бе ясно доказателство за практическата издръжливост на системата.

Няколко месеца след първите признаци на притеснение нещата вече придобиват далеч по-оптимистични и по-ясни очертания. Проблемите бяха локализирани само в една единствена търговска банка, която се оказа не дотам свързана с типичните за икономиката дейности, а нейният цялостен принос към бизнеса – не чак толкова съществен. На практика, периодът, в който парите на гражданите могат да останат блокирани почти изтече, като БНБ скоро ще обяви официалното си решение за бъдещето на самата банка.

Каква поука може да бъде изведена от случилото се в банковия сектор на България?

Безспорно, едно от най-важните послания, които излязоха на преден план е, че банките имат нужда от качествена, навременна и безпристрастна регулация – както от страна на БНБ, така и от независими финансови одитори. Разбира се, този контрол съществува по закон, но е ключово той да не бъде занижаван или пренебрегван по никакъв начин.

Друга сериозна констатация е повече от ясният за всички вече факт, че същността на банковото дело следва да бъде в търговската дейност на самата институция (операции от кредитен и депозитен характер), а не в ориентацията към комисионни дейности от посреднически тип.

Не на последно място следва да бъде отбелязано и позитивното въздействие вследствие от наблюдаваните сътресения – неслучайно редица специалисти отбелязват, че банковата система на България е издържала успешно един сериозен тест, излизайки от това изпитание далеч по-уверена и по-стабилна. Не без значение е и фактът, че по-голямата част от българските банки са собственост на международни банкови корпорации, които имат сериозни традиции и огромни практически възможности за реализация на бизнес политики, включително извършването на евентуални спасителни траншове към свои подразделения в чужбина.

В заключение можем да потвърдим, че сигналите към местния и чуждестранен бизнес са красноречиви – стабилността на българската банкова система е на доста добро ниво, въпреки случилото се, а България все още изглежда атрактивна бизнес и инвестиционна дестинация с потенциал за още по-сериозно икономическо развитие.

септември 30th, 2014 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други