Санирането на Сгради – Бизнес Възможности

Набиращата скорост кампания за безплатно саниране на жилищни сгради разкрива нови бизнес възможности на строителния пазар в България. Финансирането на този процес се извършва почти изцяло със средства от еврофондове съгласно утвърдената от правителството национална програма за саниране на многофамилни жилищни сгради. В споменатата жилищна категория попадат сгради с поне 36 апартамента, изградени на базата на панелна конструкция или ЕПК. Програмата разполага със свободен за усвояване бюджет от 1 млрд. лева и срок от 2 години.

Съживяване на строителната активност

Санирането на сгради по тази национална програма има капацитета да стимулира сериозно строителната активност в страната чрез своите мащаби и потенциалния обем от работа, който би могъл да бъде генериран в резултат от усвояването на отпуснатите средства. Това изглежда доста добра бизнес възможност за строителните фирми в страната, повечето от които драстично намалиха или дори прекъснаха своята дейност с началото на кризата, отразила се изключително тежко върху този тип бизнес.

Със старта на програмата се очаква да се засили и конкуренцията между фирмите, предлагащи качествени услуги, свързани със санирането на сгради чрез поставянето на различни видове изолационни материали. Очакваният обем от работа ще даде възможност на строителния бизнес да възвърне позагубените си позиции, макар и извършвайки допълнителен вид строителна дейност във връзка с вече съществуващи и функциониращи сгради.

Общ икономически ефект

С помощта на националната програма за саниране на многофамилни жилищни сгради енергийната ефективност на сградния фонд в България ще бъде значително подобрена, което ще доведе до намаляване на разходите за енергия на домакинствата. По този начин разполагаемият за потребление доход се очаква да нарастне, което да стимулира до известна степен стокооборота. В същото време би се освободил определен енергиен ресурс, който да бъде използван за увеличаване обема на износа.

Като цяло санирането на отговарящите на съответните критерии сгради в големите градове на България със сигурност ще донесе само и единствено ползи за всички – за обикновените хора, за бизнеса, за икономиката и за цялото общество. То на практика представлява истински пример за важността на бизнес възможностите, които биха могли да се разкрият вследствие от ускореното усвояване на определени средства, отпуснати по конкретни програми от Европейския съюз и имащи ясно целево предназначение.

януари 15th, 2015 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други