Ръст на Икономическото Доверие

Икономическото доверие представлява показател, отразяващ общественото доверие в редица икономически направления в рамките на една страна или група страни, засягайки доверието в индустрията, доверието в търговията, доверието в потреблението, доверието в бизнес климата и т.н.

От началото на 2015 г. индексът на икономическото доверие в България и в целия Европейски съюз бележи тренд на положителен растеж, достигайки стойности, близки до тези, отчитани през добри и стабилни в икономическо отношение периоди. България показва стабилност на доверието в икономиката за няколко поредни месеца след спада в този показател от средата на 2014 г.

Доверие в индустрията и строителството

Два от основните сектора на всяка една икономика, допринасящи най-много за увеличаване на генерирания брутен вътрешен продукт – индустрията и строителството – отчитат значителен ръст в свързаното с тях доверие в рамките на България. Растежът на местната икономика бе силно зависим от ръста, отчетен в строителния сектор в годините преди 2009 г. (преди началото на световната финансова и икономическа криза). Впоследствие доверието в строителния бизнес значително спадна, тъй като този сектор на практика се сви до доста по-ограничени рамки, намалявайки сериозно своя цялостен икономически принос.

Отчетеният за пореден месец ръст на доверието в строителството ясно маркира тенденция, която би могла да даде „зелена светлина“ за появата на редица важни икономически стимули като заетост, търговия със строителни материали, подобряване на бизнес климата, раздвижване на потреблението и т.н.

Наред със строителството ръст се отчита и в доверието към индустриалния сектор в страната. Не е тайна, че индустрията и производството представляват най-стабилният и сигурен път за постигането на перманентен икономически растеж. Индустрията в България, след преминаването й към пазарен вид икономика, бе негативно засегната. Постепенното й възстановяване се оказа бавен и труден процес, който бе допълнително повлиян от международната финансова и икономическа криза. Ето защо увеличаването на доверието в този смисъл представлява важен положителен сигнал за местните и чуждестранни инвеститори.

Цялостният облик на всяка една икономика, включително българската, се изгражда на база на доверието на обществото – несъмнено всеки един ръст в стойността на този показател има ключова роля за икономическото развитие и свързания с това просперитет на съответната страна. В този контекст, понастоящем, в България са налице сериозни основания за повишен оптимизъм.

февруари 05th, 2015 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други