Ръст в Търсенето на Офис Площи

При анализа на крехкото възстановяване от последиците от световната финансова и икономическа криза могат да бъдат използвани редица индикатори за отчитане на практическия ефект от раздвижването на икономиката и евентуалната стабилност и продължителност на този тренд. Един от тези показатели е търсенето и предлагането на търговски и офис площи. Този процес има особено значение, поради факта, че търсенето на подобен тип офис сгради и помещения има една единствена цел – физическо разполагане на даден бизнес (ключова роля играе именно думата „бизнес“).

За разлика от жилищните площи, които биха могли да бъдат обект на пасивна инвестиция от страна на физически лица и да не генерират практически никаква принадена стойност за икономиката, търсенето на търговски обекти и бизнес сгради представлява ясен знак за активно бизнес поведение.

Оптимизъм за България

Според последно изнесените в публичното пространство данни площта, отдаваща се за търговски цели в България, се очаква да нарастне с цели 19 % през 2014 г. Добрите новини идват в момент, когато правителството, а и редица международни агенции потвърдиха очакванията си за стабилен растеж на българската икономика през 2014 г.

Търсенето на офис и търговски площи в България е концентрирано най-вече в столицата и най-големите градове на страната. Това е добре позната тенденция, част от цялостния процес на постепенна урбанизация, наблюдаван през последните 25 години.

Съвсем естествено, с оглед на горепосочения тренд, се очаква постигането на значителен ръст в строителния сектор, който ще може да предложи доста атрактивни оферти на недвижимости на вниманието на международните инвеститори. Едва ли обаче ще бъде повторена грешката с безразборното и лишено от икономическа логика интензивно застрояване в страната, на което станахме свидетели в началото на новия век. По-скоро, прогнозите предвиждат разумни размери на предприетите инвестиции, с цел избягване на нежелани и непредвидени забавяния в реализацията на самите проекти.

Имайки предвид инвестиционната привлекателност на България като аутсорсинг дестинация в източна Европа и повишения интерес към търговските и офис площи, не би следвало да имаме съмнения относно благоприятния ефект, който икономическото възстановяване в световен мащаб ще окаже върху националната икономика. Показателите са красноречиви, а позитивизмът е налице – остава само да бъде изяснено кога точно той ще бъде почувстван като положителна промяна в жизнения стандарт на населението.

май 25th, 2014 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други