Раздвижване в Строителния Сектор

Доста обнадеждаващи данни публикува Националният статистически институт относно темповете на развитие на строителния бизнес в България през януари 2014 г. Според най-актуалната информация се отчита сериозен ръст в обемите на строителството, както в сравнение с предходния месец, така и при съпоставяне с наличните данни за месец януари 2013 г. 2.2 % е увеличението, регистрирано в строителството спрямо декември 2013 г., а цели 3.6 % е ръстът спрямо първия месец на предходната година.

За индикации за раздвижване и плахо възстановяване на сектора признаха и от самия бранш, макар и в по-голяма степен това да се отнася за инженерното строителство. Засега сградното строителство не е обект на сериозен ръст, въпреки че и там се наблюдават доста добри перспективи.

Важността на строителството като част от българската икономика е всеизвестна, тъй като именно то бе в основата на огромния положителен икономически ръст, отчетен в годините непосредствено преди началото на световната финансова и икономическа криза. То осигуряваше огромна част от заетостта изобщо в икономиката и до голяма степен допринесе за рязкото увеличаване на брутния вътрешен продукт.

След осезаемото свиване на обемите в този сектор, обаче, от началото на 2009 г. досега бяха загубени хиляди работни места, което бе и основна предпоставка за влошаване качеството на живота на голяма част от местното население. В допълнително бреме за бизнеса и хората се превърна затрудняването на достъпа до кредитните продукти, предлагани от банките, изразяващо се във въведените по-неизгодни за потребителите и бизнеса условия за сключването на банкови кредити (потребителски и ипотечни).

Имайки предвид всичко това, редица специалисти предвиждаха, че страната ще започне своето реално възстановяване от момента, в който банките нормализират своята политика относно предлаганите от тях продукти и строителството отчете положителни тенденции на възстановяване. За последните 12 месеца поведението на банките на българския пазар (а и в Европа) стана доста по-предсказуемо, а и те самите приведоха своята политика в регулярен режим на работа, понижавайки значително нивата на лихвените проценти на предлаганите от тях депозитни и кредитни продукти. Именно в това до известна степен се крие основната причина и за отчетените резултати в строителството.

Надеждите са, че тенденцията на ръст в строителния бизнес ще продължи, тъй като всички необходими предпоставки това да се случи са налице. Ако това стане, българската икономика със сигурност ще почувства изключително осезаемо подобен тренд, трансформирайки го в реален ръст и намаляване на безработицата, като по този начин ще даде ясен сигнал и на международните инвеститори за цялостно икономическо възстановяване.

март 15th, 2014 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други