Път към Политическа Стабилност

Непосредствено след проведените предсрочни парламентарни избори в България по всичко личи, че са налице сериозни основания да се смята, че те биха могли да сложат край на несигурната политическа обстановка в страната. В продължение на близо година и половина се наблюдаваше доста отчетливо поляризиране на политическите взаимоотношения, което доведе до нестабилна централна власт, занижен обществен авторитет и институционална и политическа криза.

Резултатите от изборите, обаче, изглеждат доста обнадеждаващи, тъй като предоставиха пъстра палитра от парламентарно представени партии, представляващи най-разнообразни слоеве от обществото. На практика, следващият национален парламент ще се характеризира с изключително висока представеност на отделните обществени групи, което е сериозна предпоставка за постигане на консенсус и стабилност. По правило взаимоотношенията между крайни политически формации се улесняват значително при наличието на субекти медиатори, които да спомагат за протичането на политическия диалог.

Коалиционна форма на управление

Българското общество отдавна показа, че желае коалиционно управление, включващо няколко на брой партии, постигнали консенсус по националните приоритети. Както се видя в последните няколко години, сякаш официалната коалиционна форма на управление би била доста подходяща с оглед ясната отговорност на политическите субекти и възможностите за ефективни взаимни корекции на поведение и политики в рамките на самата коалиция.

Икономически ефект

Профилът на новото българско правителство би следвало да бъде концентрирано в сферата на дясната и център-дясната политика. Това на практика означава, че българското правителство ще следва неотлъчно курса, воден от Европейският съюз по отношение на справянето с икономическата и финансова криза и постигането на осезаем икономически растеж. Предсказуемостта и бизнес ориентацията при бъдещото управление най-вероятно ще бъдат налице, което значително ще улесни и успокои икономическата обстановка в страната след дългите месеци на политическа несигурност. Може да бъде очакван ясен курс на постепенно извършване на редица забавени реформи и прилагане на бизнес мерки, които да бъдат изцяло ориентирани към местните предприемачи и чуждестранните инвеститори.

Въпреки някои сериозни въпросителни и прекалено ранния етап на анализи за бъдещата политическа ситуация в България, спокойно може да се твърди, че основания за стабилност има, като превръщането им в реални политически и икономически резултати ще зависи изцяло от поведението на политическите лидери, чиито тон вече звучи далеч по-мъдро и по-сдържано на фона на доскорошната открита конфронтация. Безспорно, обаче, политическият небосклон над страната се изяснява, придобивайки все по-оптимистичен и по-обнадеждаващ вид.

октомври 05th, 2014 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други