Промени при Бързите Кредити

Наскоро правителството на България прие официално промени в Закона за потребителския кредит (ЗПК), чиято цел е да бъде защитен потребителят на този вид услуги, като в същото време бъдат въведени регулации в тази сфера, даващи конкретни гаранции за предсказуемост и предвидимост.

Една от най-важните промени, които ще влязат в сила от 23/07/2014, е свързана с т.нар. „годишен процент на разходите“, начисляван на база на изтегления бърз кредит. Към момента той може в определени моменти да надвишава неколкократно първоначалната главница, но с използването на новата формула за неговото изчисляване този процент не би трябвало да надхвърля 50 % от самата главница.

Това е ключово нововъведение, което би трябвало да внесе значителна доза успокоение и дори доверие у потребителите при използването на бързи кредити. Не би следвало да съществуват каквито и да било „неприятни изненади“ във връзка с калкулирането на общата сума за довнасяне по кредита, което би трябвало да направи бързите кредити далеч по-атрактивни за масата хора, въздържали се досега от този вид заеми.

Освен това, ще бъдат въведени и ограничения по отношение на събираните такси и комисионни. Кредиторът няма да има правото да налага подобни такси за едно и също свое действие.

Официално бе прието и задължението Общите условия при тези заеми да бъдат издавани с форма и размер на шрифта, еднакъв с този на самия договор. Те трябва да бъдат лично подписани от кредитополучателя. С тези мерки би следвало да бъдат ограничени до минимум случаите на целенасочено заблуждаване на клиента във връзка с условията, които биват подписвани.

Промяна за икономиката

Наред с чисто защитния ефект, който промените в Закона за потребителския кредит (ЗПК) би следвало да имат, изключително важно е да се подчертае, че едно от очакваните въздействия е стимулиране на икономиката чрез окуражаване на потреблението. Все повече хора би трябвало да се обръщат към фирмите за отпускане на бързи кредити с оглед достъпността, и най-вече разумността, на предлаганата услуга, а това практически означава по-голям потребителски ресурс, който да стимулира икономиката. Разбира се, времето ще покаже дали тази мярка ще има подобен ефект, но при всички положения има основания за оптимизъм и надежда в това отношение.

май 20th, 2014 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други