Промени в Общата Данъчно-Осигурителна Сметка

За някои малко изненадващо, а за други – не чак толкова, официално бе обявено решение на Конституционния Съд на Република България, с което въведената през 2012 г. чрез направени законови промени в Данъчно-осигурителния кодекс обща данъчно-осигурителна сметка в известен смисъл бе определена като незаконосъобразна, а нейното действие във настоящия си функционален вид следва да бъде прекратено след официалното влизане в сила на това решение.

Проблем Конституционният Съд на практика вижда в реда на погасяване на задълженията, произхождащ от начина на опериране на самата данъчно-осигурителна сметка. Според сегашния формат на действие при внасяне на каквато и да било сума, без значение от предназначението на тази вноска, с нея автоматично се погасяват най-старите по хронология задължения на юридическите и физическите лица. По този начин задълженото лице няма право да определя или избира задълженията, които би искал да погаси, както и цялостното предназначение на направените парични вноски.

Именно този аспект от въведената през 2012 г. промяна в реда на погасяване на задълженията е обявен за противоречащ на правата на осигуряване, както и общите правила на правовата държава. Един от изтъкнатите мотиви е фактът, че чрез настоящият режим правата на осигурените лица биват застрашени от необходимостта от погасяване на данъчни задължения.

От НАП побързаха да успокоят данъчно задължените лица, обявявайки официално, че заедно с министерството на финансите ще обсъдят различни варианти, при които ще бъдат предложени законови промени така, че те да отговарят на самото решение и да запазят използването на общата данъчно-осигурителна сметка. Най-вероятно ще бъде приет вариант, при който задължените лица да могат да избират сами кое задължение да погасят със съответно направените вноски.

Последиците от обявеното решение на КС вероятно ще доведат до логична ре-организация при погасяването на съществуващи задължения, противно на твърденията, че те биха могли да внесат някакъв хаос в разгара на данъчната кампания. Точно напротив – очакванията са, че при бърза реакция от страна на министерството би могло да се стигне и до значително улесняване на извършването на самите плащания.

Разбира се, времето ще покаже какъв на практика ще бъде ефектът от всичко това, но спокойно може да бъде очаквана определена степен на оптимизация в бизнес отношение и облекчаване данъчната тежест, както за физическите, така и за юридическите лица, поне що се отнася до реда на погасяване на съществуващи задължения и възможността за тяхното приоритизиране.

февруари 10th, 2014 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други