Преки Чуждестранни Инвестиции

По същество преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) представляват предприемаческа дейност, която инвеститор от дадена страна извършва в различни видове компании, намиращи се на територията на друга страна, осигурявайки контрол над дейността на тези компании.

През послденото десетилитие България се възпиемаше като истински “рай” за привличането на ПЧИ. Множество чуждестранни компании намериха ниши за инвестиции, от които се възползваха. Това доведе до продължителното и равномерно покачване стойностите и размерите на ПЧИ за България (в периода 2003 – 2008 г.).

Заформящата се световна икономическа криза донякъде намали нивото на ПЧИ, като през 2008 г. то бе понижено до 6,163 млн. евро, а истинският спад дойде през 2009 г. Световната икономическа криза срина ПЧИ в България с около 58 % до 2,630 млн. евро, което мигновено се отрази и върху растежа на икономиката.

През 2010 и 2011 г. нивата продължиха да се понижават, като достигнаха съответно 1,778 млн. евро за 2010 г. и 1,300 млн. евро за 2011 г.

През тези две години кризата обхвана в големи мащаби всички сектори на нашата икономика, като някои от тях претърпяха истински колапс – строителството и свързаните с него услуги (най-вече покупко-продажбата на недвижими имоти).

Фирмените банкрути се превърнаха в ежедневие, а задлъжнялостта в часнтия сектор растеше главоломно. Оптимизмът на българина беше сринат, което доведе до драстично намаление на потреблението и буквално спиране на инвестициите. Безработицата растеше застрашително.

2012 г. не доведе до желаната промяна, но въпреки това, стабилността на българската икономика на фона на изпадналата в частичен дефолт Гърция имаше положително отражение. Забеляза се покачване на ПЧИ в първото полугодие на 2012 г., като в сравнение със същия период на 2011 г. те бяха повишени с повече от 3 пъти. За първото полугодие на 2012 г. ПЧИ достигнаха 221.4 млн. евро (0.6% от БВП) в сравнение с 63.2 млн. евро (0.2% от БВП) за 2011 г. според предварителните данни на БНБ.

Запазването на тази позитивна тенденция не е гарантирано, но положителните показатели са факт, а оптимизмът отново е налице. Макар ПЧИ да представлява само един икономически фактор, той е важен индикатор, който може да даде началото на икономически растеж и повишено потребление.

януари 21st, 2013 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други