Предимства на Пловдив – Недвижимости

Всяка фирма има нужда не само от седалище с конкретен адрес, но и от реална офис площ, а в много случаи – и от складова база, магазинна площ и т.н. Ето защо цената на недвижимата собственост, както по отношение на наемите, така и като пазарна стойност, представлява сериозен фактор при учредяването, прехвърлянето, функционирането и разрастването на всяка една компания в конкретно населено място.

В този контекст Пловдив разполага с безспорни конкурентни предимства в сравнение със столицата София. Цените на имотите в града са достъпни дори за започващ свой собствен бизнес предприемач, а разнообразието и диверсификацията на площите, местоположениете и цените в зависимост от конкретните моментни нужди на самия бизнес допълнително улесняват извършването на подобни инвестиции.

Наеми

В началото почти всеки бизнесмен предпочита да вземе под наем определена търговска площ с цел да не излага на риск и ‘замразява’ прекалено висок за неговите собствени разбирания капитал. Това явление е масово наблюдавано при малките и средни дружества, особено при началния стадий на самата инвестиция. Тук Пловдив предлага огромно разнообразие от възможности, способни да задоволят почти всеки вкус. Площите, отдавани под наем са с разнообразни характеристики и привлекателни цени. Разбира се, за това особено важна роля играе и изключителното развитие, което отбеляза строителният сектор в града в последните десетина години.

Покупко-Продажби

Най-често срещаният подход, прилаган от бизнеса, е вследствие от позитивното развитие на съответното бизнес начинание и неговото успешно утвърждаване в конкретната местна икономическа среда да се пристъпи към покупката на недвижим имот (офис, магазин, склад, урегулиран поземлен имот) с цел избягване на зависимостта от плащането на месечна рента. Това също е лесно постижимо в Пловдив, тъй като пазарът е достатъчно гъвкав, а собствениците на имоти и земи в повечето случаи не са крупни корпорации, които да се занимават със специализирано рентиерство като бизнес дейност. Поради тези причини, лесно може да бъде намерен подходящ за самата фирма имот в рамките на града, който да се предлага за продажба на пазара.

С изключително развития си и динамичен пазар на недвижима собственост Пловдив безспорно се нарежда на първите места сред градовете в България по привлекателност на предлаганите търговски площи. А това несъмнено е сериозно предимство в съвременния свят на непрестанна бизнес конкуренция.

август 18th, 2013 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други