Предимства на Пловдив – Местоположение и Инфраструктура

Пловдив е не просто вторият по големина град в България, но представлява и естествен географски център на територията на страната. В исторически план той дори е смятан и за най-логичното място за ситуиране на столицата на обединена България.

Историческите обстоятелства отреждат тази чест на София, но въпреки това Пловдив остава център с изключително икономическо и културно значение и богато наследство. В това се изразяват и редицата предимства, които градът притежава по отношение на своята локация и инфраструктура.

Локация:

Пловдив е разположен на идеално място – достатъчно близко до столицата София така, че да може да се използват и предимствата на столичния град като летище, културни и икономически инстититуции от национално значение.

Местоложението на град Пловдив (в близост до планините Родопи и Стара Планина и до Черно море) го превръща в идеално място за развитие на бизнес с възможности за рекреативна и туристическа дейност. Неслучайно и много фирми са доволни от това, тъй като получават възможност за сравнително бърз и лесен достъп до места, подходящи за провеждане на бизнес семинари, „тийм билдинг” дейности и т.н.

В същото време градът е разположен в сравнителна близост и до гръцката и до турската граница (разстояние от неповече от 150 км.), като централното му местоложение го превръща и в пресечна точка на много транзитни транспортни коридори свързващи трите държави.

Инфраструктура:

По отношение на инфраструктурата си Пловдив може да се похвали с непосредствената си близост до първата завършена в историята на България автомагистрала „Тракия”. Благодарение на нея пътуването до столицата София, както и до пристанищните градове Бургас и Варна, отнема едва между един и три часа. Това безспорно „развързва ръцете” на много инвеститори, които вземат под внимание горепосочените факти и решават да се установят в Пловдив с цел възползване от всички негови ключови предимства.

Летище „Пловдив” също представлява сериозен актив за града, макар и несъвсем разработен към настоящия момент (с едва няколко редовни целогодишни линии и множество чартърни полети). И все пак възможностите и потенциала за неговото бъдещо развитие са налице.

Несъмнено Пловдив педставлява ключов град в рамките на България, но уникалното съчетание между добрата му локация и развиващата се инфраструктура го нареждат сред най-перспективните места за инвеститорите, стъпващи на българския пазар. А това няма как да не даде своето положително отражение относно просперитета на града в следващите няколко десетилетия.

август 12th, 2013 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други