Предимства на Пловдив – Компютърни и Софтуерни Специалисти

Разнообразието от съвременни специалисти, които могат да бъдат намерени в Пловдив, не се изчерпва с тези, дипломирани в областта на икономиката и администрацията. Друг вид изключително ценени като работна сила специалисти в днешно време са тези, индивидуално занимаващи се с компютри, софтуерни програми и разработчици на нови софтуерни решения. А млади хора с разнообразни умения в тези области могат да бъдат лесно открити на разположение на трудовия пазар в Пловдив. Неслучайно и отделите на множество чуждестранни и местни компании се ориентираха към град Пловдив като атрактивна дестинация, предлагаща уникално съчетание между качество и цена на квалифицираната работна ръка.

Компютърни „IT“ Специалисти:

Пловдив разполага с доста добре развит пазар на общите компютърни „IT“ специалисти, разполагащи с достатъчно умения и практически опит в конфигурирането на компютърни офис мрежи и тяхната поддръжка. В този смисъл – всяка една съвременна компания, която така или иначе трябва да отдели средства за подобен персонал, може да разчита не само на професионално обслужване, но и на доста добра цена в Пловдив. А това е особено важно, тъй като дългосрочните контракти с подобни специалисти са не просто необходими, а задължителни от гледна точка, както на фирмената сигурност, така и от гледна точка на гладкото протичане на самия бизнес процес.

Програмисти и Софтуерни Разработчици

Програмирането е в основата на почти всеки Интернет-базиран бизнес процес, а и в голяма степен – в изграждането на имиджа на всяка една компания в Интернет пространството и проникването на нови световни пазари. В това отношение Пловдив предлага истинско богатство от програмисти на различни програмни езици, както и разработчици на нови софтуерни решения в т.нар. „девелъпмънт“ отдели. Не са малко примерите, и то в последните две-три години, при които сравнително неголеми чуждестранни компании стъпват на българския трудов пазар и избират Пловдив като централна тока за своите софтуерни отдели, откривайки все повече работни места в този сектор. Откровено се забелязва дори недостиг в някои моменти на достатъчен брой специалисти, които да задоволят нуждите на бизнеса, но пък тази липса постепенно се запълва с все повечето на брой млади хора, които се ориентират към този сектор. И тук трябва да се отбележи, че Пловдивският Университет има огромен принос в обучението и придобиването на квалификация от страна на студентите в града, които все по-ожесточено се състезават, за да бъдат приети в някоя от съвременните информационни и математически специалности, които представляват безценен начален старт при натрупване познания в тази област.

Всичко това безспорно превръща Пловдив не само в място със съвременно развитие по отношение на квалификацията и образованието на млади компютърни специалисти, но и в истински притегателен център за бизнеса като цяло. Плодовете на тази позитивна тенденция тепърва ще дадат своите резултати, част от които със сигурност ще се проявят в повишаване на жизнения стандарт на местното население и подобряване на инфраструктурното и социално състояние на града.

юли 26th, 2013 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други