Предимства на България – Ниска Цена на Труда

Продължавайки нашата рубрика относно най-съществените относителни предимства на България пред останалите европейски държави, стигаме до може би най-ключовия фактор в цялостната концепция на следкомунистическото икономическо развитие на страната – работната сила. Нейните най-важни характеристики съчетават в себе си два огромни аспекта, в които България има безспорни предимства – икономически и образователен.

Икономически аспекти на работната сила в България – „Ниска Цена на Труда”:

Когато се говори за работната ръка, необходима за функционирането на всяко едно бизнес начинание (за производството на стоки, предоставянето на услуги, транспорт и т.н.), първият и най-основен въпрос, който всеки предприемач си задава, е „Колко ще ми струва да наема един служител?”. В България отговорът на този ключов въпрос няма как да не звучи повече от привлекателно за всеки бъдещ работодател.

Факт: Изключително ниската стойност на работната сила е основна предпоставка за ниски разходи за перото „човешки ресурс”

Минималната месечна работна заплата за България е 310.00 лв., което се равнява на около 160.00 евро – най-ниската в целия Европейски съюз. Това оказва доста стимулиращ ефект не само за чуждестранните инвеститори, а и за местните предприемачи, за които разходната бариера за започване на собствен бизнес не се оказва висока. На практика всичко, което се изисква от един бъдещ предприемач е да разработи логическа и реално приложима схема, да изгради ефективни взаимовръзки в своя бизнес проект и да намери неголямо външно финансиране. В случая с чуждестранните инвеститори се забелязва реализирането на изключително големи по мащаби първоначални инвестиционни разходи в частта „човешки ресурси”, без излишна загуба на време и енергия в предварително плахо навлизане на пазара на труда, може би именно поради, в много от случаите, необичайно ниските за Европа разходи в този сегмент. Независимо че в България все още се чакат истински големи чуждестранни инвеститори, не може да бъде пренебрегнат безспорният факт, че по-голямата част от икономиката и нейният растеж се крепят именно на парични потоци, дошли от чужбина.

С оглед на горепосочените факти става ясно, че дори разположена в периферията на Европа, България може да разчита на сериозно предимство, което да я превърне във важен фактор, и да ускори икономическото й развитие, полагайки основите на икономика, която да се крепи на нещо доста по-сериозно от ниската стойност на определени инвестиционни фактори. Този процес се оказва дълъг и невинаги гладко протичащ, поради високата социална цена, която носи със себе си, но представлява единствения възможен път към просперираща пазарна икономика и подобрен стандарт на живот. В изпълнение на тази нелека задача България е длъжна да се възползва от всички свои предимства (включително моментно ниската цена на труда), за да извлече преимущество при сериозната конкуренция в днешния глобален икономически живот.

юни 20th, 2013 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други