Предимства на България – Ниска Осигурителна Тежест

Предимствата на България по отношение на работната сила изобщо не се изчерпват с ниската стойност на цената на труда. Правителствата по време на прехода са разработили и приложили законодателство, което да бъде изцяло в полза на бизнеса. С течение на годините в България се е обусловила и впоследствие е приложена на практика данъчно-осигурителна политика, която да стимулира развитието на бизнеса и да улесни наемането на персонал, като по този начин спомогне за спада на безработицата.

Икономически аспекти на работната сила в България – „Ниска Осигурителна Тежест”:

Осигурителната тежест е една от основните пречки пред бизнеса за наeмане на повече служители. Тя безспорно оскъпява неимоверно много цената на самия труд.

Факт: Изключително ниска данъчно-осигурителна тежест за работодателя – ниски разходи за перото „човешки ресурс”

Освен че номиналното и реалното ниво на заплащане на труда в България има доста ниски стойности, законодателството в страната осигурява и още едно допълнително предимство в тази област – ниска осигурителна тежест. Разходите за данъци и осигуровки в номинално изражение са безспорно най-ниските в рамките на Европейския съюз. Впечатляващо е обаче, че в процентно/дялово изражение осигурителната тежест в България (и за работодателя, и за работника) е сред една от най-ниските в съюза. С други думи – всеки чуждестранен инвеститор, който решава да направи проучване в този аспект и да се увери до колко разходите, които ще направи в област „човешки ресурси”, ще бъдат обременени със задължителни плащания към бюджета и осигурителните фондове, ще остане приятно изненадан от получените цифри. Това дава възможност, при сравнително ниски разходи, работодателят да постига едновременно ненатоварване на своя бюджет и осигуряване на повече реални пари, оставащи на разположение на неговите служители.

Имайки предвид и това безспорно предимство, което България има по отношение на работната сила, не е учудващо, че в последните няколко години тя се превърна в истинска притегателна сила за аутсорсинг на различни сегменти от бизнеса на чуждестранни инвеститори, особено във връзка с области, свързани с наемането на относително голям брой персонал. Тендецията е този тренд да продължи, достигайки до сериозни нива на заетост в страната и спомагайки за натрупването на безценен опит за всеки един служител.

юни 24th, 2013 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други