Позитивни Знаци в Световен Мащаб

Към края на 2014 г. най-после ясно могат да бъдат забелязани реални резултати от положените усилия за излизане от световната финансова и икономическа криза. Безспорно е, че като цяло основните проблеми дойдоха от западните икономики (най-вече тази на Съединените Американски Щати), като логиката е излизането от трудната ситуация най-напред да бъде търсено в тези държави (в частност – в САЩ).

Западна Европа и САЩ приложиха разнообразни подходи за справяне с появилите се трудности в икономически и социален план, като съвсем естествено бе рано или късно да бъдат реализирани и определени позитивни резултати. Едва ли обаче специалистите са очаквали да видят толкова положителна картина в две от най-големите икономики в света към края на 2014 г. – САЩ и Великобритания.

САЩ – Рекордно ниски нива на бюджетен дефицит

Последните данни, публикувани в публичното пространство, показват, че САЩ най-после са овладели изглеждащия на моменти дори заплашително бюджетен дефицит. Опасността от т. нар. „фискална скала“ (популярен термин, използван в последните няколко години) сякаш намалява, а администрацията на президента Обама постига една от основните си цели – растеж на икономиката, намаляване на безработицата и овладяване на бюджетния дефицит. Положителният ефект от съживяването на най-голямата и най-важна в света икономика е огромен – това на практика ще зададе определени насоки на поведение на инвестиционния пазар и ще повлияе позитивно върху всяка една пазарна икономика в света, включително и върху българската.

Великобритания – Рекордно ниски нива на безработица

Противно дори и на най-оптимистичните прогнози икономиката на Великобритания реализира огромен възход по отношение на справянето с безработицата, която спадна на ниво от едва 6 % – стойности, много близки до абсолютния исторически рекорд за тази икономика. За пръв път от 2008 г. броят на безработните в кралството пада под 2 млн. души. Активно заетите в трудова дейност в страната са 30.76 млн. души, и то при условие, че имиграцията увеличи неимоверно много хората, намиращи се в трудоспособна възраст и живеещи във Великобритания. Въпреки че тези положителни данни все още не са дали реално позитивно отражение върху заплатите в страната, те са от огромно значение за местната икономика.

Като цяло в световен мащаб се наблюдава процес на активно икономическо възстановяване (макар и то да е все още плахо). Фактът, че водещите западни икономики очевидно излизат от застоя, в който бяха попаднали, ясно показва, че провежданите структурни реформи за приспособяване към новите икономически реалности са успешни, а това може да бъде само и единствено повод за радост и надежда във връзка с евентуален бъдещ световен икономически растеж.

октомври 10th, 2014 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други