Плоският Данък – Ключов Фактор в Икономическото Развитие на България?

В последните седмици вървят разгорещени дискусии относно значението на плоския данък за икономическото развитие на България, ефекта от неговото въвеждане и евентуалното му бъдеще в усложнената финансово-икономическа обстановка в световен мащаб. В разгара на предизборната кампания в страната и в очакване на предсрочните парламентарни избори се чуха най-различни мнения „за” и „против” плоския данък, както и различни обещания и планове за неговото бъдеще в България, изказани от основни и не чак толкова популярни политически формации.

Но какво всъщност е значението на плоския данък за България – наистина ли той е толкова ключов фактор за развитието на икономиката на страната?

Истината е, че още преди въвеждането на плоския данък (което се случи през 2008 г.) нивото на преките чуждестранни инвестиции в България имаше рекордни стойности. Това, разбира се, не означава, че плоският данък не е повлиял позитивно на бъдещите инвестиционни потоци в страната. Напротив – всеизвестно е, че пропорционалният тип данъчно облагане неминуемо води до стимулиране на икономиката и привличане на по-голям брой инвестиционни проекти, особено в момент на икономически застой и дори рецесия в огромна част от развития в икономическо отношение свят. Определено можем да кажем, че плоският данък в България продължава да играе ключова роля в своеобразното ‘промотиране’ на страната в рамките на Европейския съюз като изключително привлекателна, данъчно гостоприемна и все още в голяма степен неизползвана откъм икономически потенциал инвестиционна дестинация.

Заслужава ли си обаче плащането на социалната цена, която плоският данък поражда в сравнение с прогресивното данъчно облагане?

Неоспорим факт е, че плоският данък носи със себе си и определено анти-социално въздействие върху обществото, тъй като чрез него облагането на доходите става на пропорционална основа, т.е. богатите плащат еднаква ставка на данъка с този, който бива плащан от по-бедните членове на обществото. Това, съвсем естествено, създава предпоставки за появата на усещане за социална несправедливост, особено когато говорим за държава, в която процентът на сравнително бедното население е толкова голям в общата конюнктура на самото общество. Едва ли, обаче, може да се твърди, че плоският данък вреди повече, отколкото помага в развитието на подобно общество – по-скоро е много по-удачно да се каже, че чрез този ход се гонят далеч по-дългосрочни и по-мащабни цели за сметка на пренебрегването но по-краткосрочни и по-тесни резултати.

Какъв е счетоводно-финансовият поглед върху облагането на доходите с плосък данък?

От чисто счетоводна гледна точка плоският данък доведе до изключително улеснение в отчитането на подоходните данъци – без да има нужда да бъдат следени различни видове скали, графици и таблици. Данъчното облагане на приходите се превърна в доста по-опростена математическа операция с унифицирана константа – 10 %. Трябва също така да се признае, че от финансово-счетоводна гледна точка еднаквата данъчна ставка изглежда напълно логична и справедлива – изцяло отговаряща на основните счетоводни принципи на финансово-счетоводното отчитане.

Но какво точно е бъдещето на плоския данък в България?

Малко вероятно е която и партия или коалиция да съумее да сформира правителство в България в този момент да започне ефективни стъпки по премахването на пропорционалния плосък данък и заменянето му отново с прогресивен такъв. Това би представлявало твърде голям „шок” не само за местния бизнес, но и за чуждестранните инвеститори, които или вече са започнали свои проекти в страната, или обмислят подобни начинания. Освен това – всяка една сериозна промяна в данъчното законодателство в подобен тежък икономически момент (още повече такава, която не стимулира бизнеса) би противоречала на всякаква логика и би разклатила из основи очакванията на международния бизнес относно инвестиционната конюнктура в страната, не осигурявайки неоходимата степен на стабилност и предсказуемост. Всъщност, мненията на повечето данъчни и икономически експерти са, че, дори и абстрахирайки се от моментната световна икономическа конюнктура, икономиката на България е в състояние, което изисква запазването на пропорционалното данъчно облагане поне в обозримо бъдеще, с цел да се извлекат сериозни конкурентни предимства. Неслучайно и Европейската комисия в своя доклад, обявен официално преди няколко дни, силно препоръча на България запазване на съществуващото данъчно законодателство в сегашния му вид, смятайки го за възможно най-подходящото за страната в този момент.

май 28th, 2013 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други