Пловдив – Транспортно-Логистичен Център

Въпреки че не може да се похвали с морски пристанища или голямо за съвременните мащаби летище, град Пловдив все повече се утвърждава като модерен транспортно-логистичен център. В последните няколко години транспортните компании в региона нарастват по своя обем и увеличават обхвата на предлаганите от тях услуги, в много от случаите осигурявайки транспорт и логистика на стоки по направлението „Азия – Западна Европа“.

Какво прави Пловдив толкова важен транспортен център?

Редица фактори превръщат град Пловдив в място, подходящо за първоначална инвестиция, последващо развитие и успешна реализация на транспортно-логистични проекти:

• Географско положение

Пловдив се намира в центъра на Горнотракийската низина, разполагайки с директна връзка чрез автомагистрала със столицата София и с черноморския пристанищен град Бургас. В същото време градът се намира на около 120 км. от границата с Турция и Гърция, като връзката с мегаполиса Истанбул скоро ще бъде осъществявана изцяло по автомагистрален път с оглед предстоящото откриване на автомагистрала „Марица“. Всичко това превръща Пловдив в идеалното място за развиване на транспортен бизнес.

• Многообразие

Пловдив се слави със своето многообразие в почти всяко едно отношение, като това изиграва своята важна роля в утвърждаването на града като център за търговия, транспорт и логистика. Разнообразните бизнес връзки и големият брой етноси, съжителстващи на това древно място, са в основата на диверсификацията и наличните бизнес възможности. От една страна това създава условия за по-интензивна търговия и свързаност с други географски области, а от друга – предоставя разнообразна по своите качества работна сила, която успешно бива използвана в подобен тип дейност.

• Традиции

Без съмнение традициите на града в областта на траснпортните, комуникационните и логистичните услуги са важен компонент в палитрата от фактори, обуславящи добрите бизнес условия, които съществуват в Пловдив като основен икономически център.

Транспортните фирми в Пловдив и региона се радваха на позитивен тренд на развитие и през 2014 г. на фона на крехко възстановяващата се икономика. Техният принос за икономиката на града и бизнеса е сериозен, като големите превозвачи увеличиха своя парк и обема на своята работа. Инвестиции в транспортна дейност се реализират и от страна на чужди предприемачи, което допълнително подобрява икономическата конюнктура. В контекста на всичко това няма съмнение, че Пловдив ще продължава да бъде един от основните центрове на транспортно-логистичния бизнес в България.

декември 25th, 2014 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други