Предимства на Пловдив – Специалисти по Чужди Езици

В продължение на нашата рубрика относно популяризирането на бизнес и инвестиционните предимства на град Пловдив, трябва задължително да се обърне сериозно внимание на специалистите в областта на чуждоезиковото обучение, с които градът може да се похвали.

С развитието на глобализацията и Интернет технологиите, както и с комуникационните възможности, предоставяни от съвременната телекомуникационна техника, стана напълно възможно реализирането на „аутсорсинга” на отделите за връзка с клиентите на глобални корпорации и по-малки по обем компании. В началото на възникването на тази тенденция съвсем нормално бе подобни дейности да се ориентират предимно към държави от третия свят с голям брой население, говорещо на английски език. Постепенно обаче подобен тренд се забеляза и към развиващите се икономики в югоизточна Европа, включително и в България.

В този контекст град Пловдив се превърна в истинска притегателна сила като дестинация за отдели на чуждестранни компании, търсещи разумна цена за наемането на добре обучени млади специалисти, говорещи един или няколко чужди езика.

Университетски езикови специалности, езикови гимназии, чуждоезикови школи

Пловдив разполага с редица университети, предлагащи профилирано образование, специализирано в практиката и обучението по множество чужди езици. Освен това, голяма част от самите специалности биват комбинирани със задълбочени знания в областта на компютърните технологии, икономиката, инженерните науки и т.н.

Не е за пренебрегване и фактът, че доуниверситетското езиково обучение се осъществява с интензивен темп в специализирани за целта езикови гимназии и чуждоезикови школи. Съществуват вече и редица паралелки в обикновените гимназиални училища, в които може да се изучава задълбочено даден чужд език.

Приложение – Кол Центрове, Преводачески къщи

Безспорно най-търсени са езиковите специалисти във все по-мащабно разрастващите се кол центрове в града. Тези фирми обикновено представляват изцяло изнесени отдели на чуждестранни компании с цел оптимизиране на разходите в конкретния аспект от бизнеса. Най-котиращи се на пазара са специалистите по английски език (който постепенно се превърна в задължителен за подобни компании), както и тези, говорещи немски, френски, италиански и испански език.

Немалка част от дипломираните студенти намират работа и в специализирани преводачески къщи в Пловдив, обслужващи все по-нарастващите нужди на международните бизнес инвеститори в града.

В заключение може да се отбележи, че град Пловдив все по-осезаемо придобива имиджа на съвременен бизнес център, който предлага разнообразни възможности за успешното осъществяване на международни инвестиционни планове, включително осигурявайки необходимия за това брой добре обучени чуждоезикови специалисти.

юли 31st, 2013 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други