Пловдив – Разнообразие от Инвестиционни Възможности

Пловдив е вторият по големина град в България, разположен в самото сърце на страната и представляващ ключов културно-исторически център по отношение развитието на държавността и икономиката на региона.

В днешно време градът предоставя прекрасни възможности в почти всички сектори на бизнеса, осигуряващи уникално съчетание между сравнително висок стандарт на живот, завидно ежедневно спокойствие и богати културни мероприятия.

Пловдив безспорно развива своята бизнес среда, опитвайки се в много аспекти да поддържа стандарт на бизнес взаимоотношения и съвременни икономически взаимовръзки, подобен на този на столицата на страната, макар и, разбира се, в по-скромни мащаби.

Нашата рубрика за популяризиране на бизнес възможностите в града под тепетата има за цел да подчертае предимствата на Пловдив, както пред останалите градове в България, така и като съвременен Европейски бизнес център. В същото време ще се опитаме да наблегнем, както на разнообразието от бизнес възможностите, така и на изключително високото ниво на счетоводно обслужване в града, постигнато и поддържано благодарение на професионалното отношение от страна на местните счетоводни специалисти.

Пловдив има възможностите да предложи изключително развит пазар на труда в двата му основни аспекта – икономически и образователен. По този начин работната ръка, достъпна за бизнес инвеститори, може да бъде едновременно евтина и качествена, което на практика няма аналог в цялата страна. Ниското ниво на средномесечната работна заплата изглежда привлекателно за инвеститорите не само на фона на европейската такава, но и в сравнение с установените заплащания на труда в столицата София. От друга страна, качеството е на много високо ниво благодарение на образователния ценз, достъпен за почти всички граждани от региона.

Пловдив предлага и много добре развита инфраструктура – както по отношение на пътно-транспортните й аспекти, така и във връзка с телекомуникационните й характеристики. Осигуряването от тази гледна точка на всяко едно бизнес начинание изглежда лесна задача, която може да бъде постигната на сравнително ниска цена.

Всички тези предимства, както и редица други, на които тепърва ще обърнем внимание в предстоящите ни статии, превръщат град Пловдив в привлекателна инвестиционна дестинация, както в рамките на самата страна за развитието на местния бизнес, така и в границите на Европейския съюз – за чуждестранни инвеститори. Неслучайно множество международни компании вече направиха първите си инвестиционни стъпки в града, продължавайки разширяването на своята дейност и пренасочвайки постепенно още по-голяма част от своите отдели в този истински инвестиционен бизнес рай.

юли 12th, 2013 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други