Пловдив – Европейска Столица на Културата 2019

С постижение от наистина сериозна величина може да се похвали България и в частност – град Пловдив. Експертно международно жури избра Пловдив за Европейска столица на културата през 2019 г., което на практика представлява признание на много високо ниво за качеството на живот в града, неговия културен, социален и икономически потенциал, както и възможностите на заетите в културния и икономически живот хора.

Конкуренцията

България успя да се пребори за излъчването на град, който да бъде избран за Европейска столица на културата през 2019 г., представяйки силните кандидатури на София, Пловдив, Варна и Велико Търново. Във финалния етап четирите български града трябваше да положат огромни усилия, за да впечатлят международното жури, доказвайки своя културно-обществен потенциал. Всеки от градовете представи своя собствена уникална визия, избирайки специфична за презентирането си тема, както следва:

• “Споделяне” (София)
• “Заедно” (Пловдив)
• “Пристанище на вдъхновението” (Варна)
• “Творене на щастие” (Велико Търново)

След внимателно проучване на всеки отделен елемент на всяка една от представените културни платформи международното жури взе окончателното си решение в полза на кандидатурата на град Пловдив.

Реакцията

Кметът на града, както и всички участващи чиновници и активни общественици, допринесли за постигането на този резултат не скриха своето удовлетворение от позитивната развръзка и подчертаха, че Пловдив е градът, който може достойно да реализира културната програма на Европейския съюз. Като доказателство за това бяха изтъкнати активността и динамиката в цялостния културно-обществен живот на града, както и безспорните културно-исторически предимства на Пловдив спрямо останалите кандидати.

Ефектите

По-подробно социално-икономическите ефекти от избора на Пловдив за Европейска столица на културата през 2019 г. ще бъдат разгледани в следващата ни статия, но дори само на пръв поглед финансовите параметри на това безспорно впечатляващо постижение са внушителни. Пловдив ще получи директен паричен трансфер от името на Европейската комисия в размер на 1.5 млн. евро, които се отпускат в подкрепа на планираната културна програма. Освен това, предвиденият бюджет на града за културна инфраструктура е над 14.5 млн. евро, а за съдържание – над 22 млн. евро, от които 3.5 млн. евро са частен капитал.

Един от най-важните ефекти, обаче, ще бъде фактът, че изброът на Пловдив за Европейска столица на културата през 2019 г. ще допринесе за съживяването на местната икономика и ще популяризира града като културна и икономическа дестинация с огромен социален и инвестиционен потенциал, а това само по себе си би било от огромно значение за по-нататъшното развитие на местния, както и на националния бизнес климат.

ноември 25th, 2014 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други